Product news

Ricoh อัพเดทเฟิร์มแวร์ใหม่เวอร์ชั่น 1.31 ให้กับกล้อง Ricoh GR III

Ricoh อัพเดทเฟิร์มแวร์ใหม่เวอร์ชั่น 1.31 ให้กับกล้อง Ricoh GR III โดยมีเนื้อหาหลักสำคัญในการอัพเดทคือ

  • แก้ไขข้อข้อผิดพลาดในการแสดงภาพที่มีค่าผิดจากความเป็นจริงของจอแสดงผล ที่อาจเกิดขึ้นได้ในขณะใช้งาน live view กับโหมดถ่ายภาพซ้อน
  • ปรับปรุงเสถียรภาพของประสิทธิภาพโดยรวมของกล้อง

 

 

ผู้ใช้งานกล้อง GR III สามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 1.31 ได้ที่นี่ ricoh-imaging.co.jp

 

ที่มา  :  pentaxrumors.com