Product news

Samyang/Rokinon อัพเดทเฟิร์มแวร์ใหม่ เวอร์ชั่น 33 ให้กับเลนส์ AF 50mm F/1.4 FE

Samyang/Rokinon อัพเดทเฟิร์มแวร์ใหม่ เวอร์ชั่น 33 ให้กับเลนส์ AF 50mm F/1.4 FE โดยมีสาระสำคัญหลัก 2 ประการคือ
  • ปรับปรุงให้ระบบการทำงานเข้ากันได้ดีขึ้นเมื่อใช้งานกับ a7III, a7RIII และ
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ AF-C/AF-S

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ใหม่เพื่ออัพเดทได้ที่ samyanglensglobal.com

 

ที่มา  :  sonyaddict.com