Tag: กล้องไลก้า

News

Leica ปล่อยโกลบอลแคมเปญครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษ ภายใต้ชื่อ “The World Deserves Witnesses” นำเสนอคุณค่าของการมองโลกในช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ผ่านมุมมองที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น

อ่านเพิ่ม »