Basic

Urban Night Photography

ข้อดีอย่างหนึ่งของการถ่ายภาพตอนกลางคืนคือหลายสิ่งที่ดูธรรมดาระหว่างตอนกลางวันจะดูแปลกใหม่ น่าสนใจในตอนกลางคืน ซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงทิวทัศน์หรือสถานที่ต่างๆ ของเมืองตอนกลางคืนด้วย เพราะภาพเมืองตอนกลางคืนที่มีแสงไฟรวมทั้งไม่มีบางส่วนจะแตกต่างไปจากที่ตาเราคุ้นเคยแม้ไม่ใชสถานที่ใหม่ๆ นอกจากนี้ด้วยการที่การถ่ายภาพตอนกลางคืนต้องใช้เวลาบันทึกภาพที่นานยังทำให้นักถ่ายภาพสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ภาพได้ และแน่นอนว่านักถ่ายภาพไม่ต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาของวัน อย่างไรก็ตามนอกจากทิวทัศน์ของเมืองที่ดูตื่นตาในตอนกลางคืนแล้ว เมื่อออกไปถ่ายภาพยังสิ่งต่างๆ ในเมืองให้นักถ่ายภาพสามารถถ่ายภาพได้โดยอาจถูกมองข้ามไป และหลายสิ่งนักถ่ายภาพสามารถถ่ายได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ไหนไกลเพียงอยู่ในเมืองที่ตัวเองอยู่ก็สามารถถ่ายภาพได้

โดยต่อไปนี้คือคำแนะนำเกี่ยวสถานที่ต่างๆ ในเมืองที่จะเพิ่มมิติของทิวทัศน์ตอนกลางคืนของเมืองซึ่งนักถ่ายภาพสามารถถ่ายภาพได้โดยที่บางสถานที่อาจอยู่ไม่ไกล อย่างไรก็ตามสถานที่เหล่านี้ไม่ใช่ข้อกำหนดถึงสิ่งที่ควรถ่ายภาพ แต่ควรเป็นแนวทางสำหรับใช้เพื่อถ่ายภาพสิ่งต่างๆ เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ในเมืองครั้งต่อไป

เงาสะท้อน
เมืองส่วนใหญ่เต็มไปด้วยอาคารสำนักงานที่ทันสมัยซึ่งภายนอกเป็นกระจกและโลหะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นวัตถุแม้ด้วยตัวเองจะไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพ แต่ทั้งกระจกและโลหะจะสร้างโอกาสในการถ่ายภาพเงาสะท้อนสิ่งที่อยู่ใกล้ๆ ได้ โดยในตอนกลางคืนกระจกจะยิ่งปรากฏเงาสะท้อนเพราะแสงไฟที่สว่างของเมืองจะแสดงอย่างชัดเจนในกระจกของอาคารที่อยู่ใกล้ๆ ดังนั้นเมื่อเข้าไปในเมืองนักถ่ายภาพจึงควรพยายามมองหาสิ่งที่สะท้อนอยู่ในกระจกของอาคารต่างๆ นอกจากกระจกแล้ว นํ้ายังเป็นอีกโอกาสที่ดีในการถ่ายภาพเงาสะท้อน โดยความเร็วชัตเตอร์ที่ช้ามากๆ จะกำจัดริ้วนํ้าให้หมดไปทำให้เงาสะท้อนชัดเจนยื่งขึ้น ซึ่งการใช้ระยะเวลานานเพื่อถ่ายภาพไม่ใช่ปัญหาของการถ่ายภาพตอนกลางคืนอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามอย่ามองหาแสงสะท้อนจากนํ้าเฉพาะที่แม่นํ้า หรือบ่อนํ้าเท่านั้น แต่ยังควรรวมไปถึงแอ่งนํ้าที่ปรากฏหลังฝนตกด้วย

เส้นของแสง
เส้นของแสงไฟหน้าและท้ายรถไม่เพียงช่วยเพิ่มสีสันให้แก่ภาพเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความรู้สึกของการเคลื่อนที่ในภาพ และสามารถใช้เพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องการจราจรที่ปรากฏในภาพทิวทัศน์เมืองตอนกลางคืนได้ โดยสิ่งที่สามารถปรากฏได้เฉพาะเมื่อถ่ายภาพตอนกลางคืนนี้มาจากการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่ช้า แต่หากไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่ใด ความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 15 วินาทีจะนานเพียงพอที่จะทำให้รถยนต์เคลื่อนผ่านเฟรมภาพได้ ซึ่งเพื่อทำให้ได้ระยะเวลานี้สำหรับถ่ายภาพจึงควรปรับความไวแสงให้ตํ่าอย่าง ISO 100 และรูรับแสงค่อนข้างแคบเช่น F8 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถ่ายภาพจริงการปรับตั้งอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ จากนั้นนักถ่ายภาพก็เพียงรอให้มีรถเคลื่อนเข้ามาในเฟรมแล้วกดชัเตอร์ ซึ่งสำหรับการถ่ายภาพทิวทัศน์ในเมืองตอนกลางคืนไม่ใช่สิ่งที่ต้องรอนานหรือไม่ต้องรอด้วยซํ้าสำหรับการถ่ายภาพในบางที่ โดยชัตเตอร์ที่เปิดค้างไว้ระหว่างรถเคลื่อนที่ผ่านในเฟรมภาพจะทำให้ปรากฏแสงไฟหน้าและท้ายรถในภาพ

สำหรับสถานที่ที่เหมาะสำหรับการถ่ายภาพเส้นของแสงไม่แตกต่างกับสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์เมืองที่หากเป็นสถานที่ที่มีความสูงจะช่วยให้ได้มุมมองที่กว้างและเห็นเส้นของแสงไฟที่ยาวขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มสีสันและความน่าสนใจให้กับทิวทัศน์ในเมืองตอนกลางคืนได้นอกจากแสงไฟจากอาคาร

สถานที่สำคัญ
ข้อดีอย่างหนึ่งของการถ่ายภาพสถานที่สำคัญหรืออนุสรณ์ต่างๆ ตอนกลางคืนคือ สถานที่เหล่านี้มักจะมีการเปิดไฟซึ่งให้มุมมองที่แตกต่างออกไปจากปกติ แต่ข้อเสียหนึ่งก็คือหลายสถานที่สำคัญจะเป็นที่ดึงดูดผู้คนแม้แต่ตอนกลางคืน ซึ่งการใช้เวลาบันทึกภาพที่นานตอนกลางคืนจะช่วยลดปัญหานี้ได้บ้าง เพราะการใช้เวลาถ่ายภาพที่นานมากๆ เช่นการใช้ชัตเตอร์ B เพื่อถ่ายภาพนานกว่า 30 วินาทีจะทำให้คนที่เดินผ่านหน้ากล้องไม่ปรากฏในภาพ อย่างไรก็ตามหากคนหยุดอยู่ในเฟรมก็จะปรากฏภาพคนนั้นในภาพ สิ่งหนึ่งที่ควรระวังเมื่อถ่ายภาพสถานที่สำคัญคือหลายๆ สถานที่ไม่ได้เปิดไฟตลอดทั้งคืน

สถานที่ที่มีมุมถ่ายภาพที่ดี
สถานที่ที่มีมุมมองดีจะสามารถให้โอกาสที่ดีสำหรับการถ่ายภาพได้เสมอไม่เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงตอนกลางคืนด้วย แต่อย่างไรก็ตามมุมถ่ายภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการรับประกันถึงการได้ภาพที่ดี ซึ่งหนึ่งในกุญแจสู่ภาพที่ดีมักเป็นเส้นที่ฉากหน้า ดังนั้นจึงควรแน่ใจว่ามีบางสิ่งที่น่าสนใจในฉากหน้าที่จะดึงผู้ดูเข้าไปสู่ภาพ นอกจากนี้การหาสถานที่ที่มีมุมที่ดีสำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์เมืองตอนกลางคืนมักจะยากโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนื่องจากสวนสาธารณะหรืออาคารที่นักถ่ายภาพสามารถเข้าไปถ่ายภาพได้มักจะปิด ซึ่งหากไปถ่ายภาพที่ต่างประเทศวิธีที่ดีในการหาสถานที่ถ่ายภาพบางครั้งสิ่งที่ช่วยได้คือคู่มือท่องเที่ยวของเมืองนั้นซึ่งอาจมีระบุไว้

ขอบฟ้า
แม้หลังจากดวงอาทิตย์ตกและพ้นช่วงเวลา Blue Hour ไปแล้วท้องฟ้าจะเป็นสีดำซึ่งเมื่อถ่ายภาพอาจจะไม่ได้ออกมาดำสนิทในภาพเนื่องจากมีการอมสีจากแสงไฟในในเมือง จนทำให้มักมีคำแนะนำให้ถ่ายภาพตัวเมืองในช่วง Blur Hour ซึ่งท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้มในขณะที่แสงไฟต่างๆ ในเมือง เริ่มปรากฏแล้ว แต่ภาพของตัวเมืองที่เต็มไปด้วยแสงไฟตัดกับท้องฟ้าที่มืดก็ยังสามารถสร้างความน่าสนใจได้เสมอ รวมทั้งนักถ่ายภาพยังไม่ต้องกังวลกับบางปัญห่ที่อาจมีในตอนกลางวันอย่างแสงแกลร์จากกระจกของอาคาร หรือเงาจากบางส่วนของอาคารที่ถูกบังแสง โดยกุญแจสำคัญของการถ่ายภาพทิวทัศน์เมืองหลังท้องฟ้ามืดแล้วไม่แตกต่างกับการถ่ายภาพทิวทัศน์เมืองตอนกลางวันคือมุมมองที่สามารถมองเห็นเมืองได้ชัดเจน ซึ่งนอกจากการถ่ายภาพในบริเวณที่มีความสูงแล้ว หากเมืองที่ถ่ายภาพมีแม่นํ้าหรืออ่าว การข้ามไปอีกฝั่งของแม่นํ้าหรืออ่าวเพื่อถ่ายภาพจะเป็นทางเลือกที่ดี

ดอกไม้ไฟ
แน่นอนว่าภาพทิวทัศน์เมืองพร้อมดอกไม้ไฟจะต้องถ่ายเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น และนอกจากนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถถ่ายภาพกันได้บ่อยๆ นอกจากคืนวันที่ 31 ธันวาคม หรือวันสำคัญที่มีการเฉลิมฉลอง โดยกุญแจสำคัญของการถ่ายภาพดอกไม้ไฟคือการใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมและช่วงเวลาที่ดอกไม้ไฟระเบิดออก ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการใช้เวลาบันทึกภาพประมาณ 10-15 วินาทีค่อนข้างจะให้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะนานเพียงพอที่ดอกไม้ไฟจะระเบิดออกเต็มที่และไม่นานเกินไปจนดอกไม้ไฟไม่ปรากฏในจัวหวะที่ดีที่สุด นักถ่ายภาพควรกดชัตเตอร์เมื่อเห็นจุดของดอกไม้ไฟพุ่งขึ้นไป ซึ่งจะทำให้สามารถบันทึกภาพดอกไม้ไฟตั้งแต่เริ่มต้นได้

อาคารเดี่ยวๆ
นอกจากการถ่ายภาพทิวทัศน์ของเมืองมุมกว้างแล้ว อย่ามองข้ามที่จะถ่ายภาพอาคารเดี่ยวๆ ด้วย เพราะหลายอาคารที่อาจดูไม่น่าสนใจตอนกลางวันจะดูเปลี่ยนไปเป็นสิ่งที่น่าสนใจตอนกลางคืนด้วยแสงไฟ นอกจากนี้อย่ามองหาเฉพาะอาคารที่มีแสงไฟสว่างเท่านั้น แต่อาคารที่มีรูปทรงหรือพื้นผิวที่น่าสนใจยังเหมาะสำหรับการถ่ายภาพด้วย

ป้ายไฟ
ป้ายไฟที่เต็มไปด้วยสีสันมักจะมีอยู่เต็มเมืองตอนกลางคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในย่านชุมชน ท่องเที่ยว หรือพื้นที่ธุรกิจ จึงเป็นเรื่องง่ายที่นักถ่ายภาพจะถ่ายภาพทิวทัศน์โดยมีป้ายไฟรวมอยู่ด้วย

ไฟถนน
หากสามารถหามุมถ่ายภาพไฟถนนที่เรียงเป็นแนวยาวได้นี่คืออีกสิ่งที่น่าสนใจสำหรับถ่ายภาพ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นนำสายตาสำหรับทิวทัศน์เมืองตอนกลางคืนเพื่อนำไปสู่บางสิ่งได้ และหากต้องการให้ไฟที่ปรากฏมีลักษณะเป็นแฉกเหมือนดาวก็เพียงแค่ปรับรูรับแสงให้แคบลงเท่านั้น

สะพาน
ถึงแม้เมืองที่ถ่ายภาพจะไม่มีสะพานที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกอย่างในนิวยอร์ก ลอนดอน หรือซานฟรานซิสโก แต่สะพานก็ยังเป็นสถานที่ที่ดีสำหรับเลือกไปถ่ายภาพตอนกลางคืนหากไม่รู้ว่าจะไปถ่ายภาพที่ไหน ซึ่งแน่นอนว่าทุกเมืองมักจะมีสะพานซึ่งจะต้องเกิดไฟตอนกลางคืน และเมื่อถ่ายภาพสะพานจึงมีนํ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งจะมีสองเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวข้องกับนํ้าในภาพ อย่างแรกคือด้วยระยะเวลาบันทึกภาพที่นานจะทำให้นํ้าดูนุ่มนวล สิ่งที่สองคือแสงจากบนสะพานทำให้เกิดเงาสะท้อนในนํ้า ซึ่งหากใช้นํ้าเป็นฉากหน้าของภาพก็จะปรากฏสิ่งเหล่านี้ในภาพ

นอกจากนี้เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์เมืองโดยที่มีสะพานนักถ่ายภาพควรอย่าลืมที่จะถ่ายภาพในช่วงเวลาที่รถวิ่งไปมาในภาพด้วย เพราะจะเป็นการรวมเอาเส้นของแสงไฟรถเข้ามาไว้ในภาพด้วย เพียงแค่เลือกจังหวะกดชัตเตอร์ในช่วงเวลาที่มีรถผ่านเข้ามาในภาพ หากไม่รู้ว่าจะถ่ายภาพที่จุดใดของสะพานจึงจะได้มุมที่ดีกับสะพานที่ไม่คุ้นเคย สิ่งที่สามารถช่วยได้คือ Street View ใน Google Map เพื่อหาสะพานที่จะถ่ายภาพแล้วดูที่ปลายทั้งสองด้านของสะพานด้วย Street View เพื่อหาสถานที่แต่ละด้านของสะพานที่เหมาะสำหรับถ่ายภาพ


เลี่ยงแสงสะท้อนและแฟลร์

เมื่อถ่ายภาพตอนกลางคืนอาจปรากฏแสงสะท้อนที่เกิดจากไฟของเมืองตอนกลางคืนเด่นชัดและมากในภาพได้เมื่อมีแหล่งแสงที่มีความแรงอยู่ในภาพหรือใกล้ขอบภาพ เพราะในขณะที่นักถ่ายภาพป้องกันหน้าเลนสที่ใช้ด้วยฟิลเตอร์ แต่อาจทำให้เกิดการสะท้อนไปมาระหว่างฟิลเตอร์และเลนส์ที่ใช้ ซึ่งด้วยการใช้เวลาบันทึกภาพที่นานจะสามารถทำให้แสงสะท้อนปรากฏในลักษณะ Ghosting ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่สามารถทำลายภาพได้จึงควรถอดฟิลเตอร์ออกจากเลนส์เมื่อถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยซึ่งต้องใช้เวลาถ่ายภาพที่นานหากเป็นไปได้ รวมทั้งในขณะถ่ายภาพก็ควรใช้ฮูดเพื่อที่จะลดแฟลร์ที่ขอบภาพ

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ


อย่าลืมกด Like เพจ FOTOINFO เพื่อติดตามและอัพเดทข่าวสารใหม่ๆ อย่างทันท่วงทีกันนะคร๊าบ ^^


หากเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์และแชร์ด้วยนะครับ
FOTOINFO มี LINE@ OFFICIAL แล้ว !!! อย่าลืมแอดไลน์ @FOTOINFO (หรือสแกน QR Code ในภาพนี้)

ขอบคุณครับ

ติดตาม FOTOINFO ได้ทั้งรูปแบบนิตยสาร Free Copy, e-magazine ฟรีดาวน์โหลด และช่องทางอื่นๆออนไลน์ได้ที่
Line@ : @fotoinfo
YouTube : Fotoinfo Channel
Website : fotoinfomag.com
e-magazine : issuu.com/fotoinfomagazine


ติดตามเทคนิค ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ กิจกรรมถ่ายภาพ และสิทธิประโยชน์มากมาย ส่งตรงถึงคุณ ได้ที่นี่ FotoinfoPlus

หรือสนใจสาระความรู้ด้านการถ่ายภาพที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่

https://test2.fotoinfo.online/all-about-photo/basic