News Photo contest

การประกวดภาพถ่ายการแสดงพลุ หัวข้อ “The Unrivaled Phenomenon of Siam”

ไอคอนสยาม เชิญชวนผู้รักการถ่ายภาพร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “Amazing Thailand Countdown 2024” หัวข้อ “The Unrivaled Phenomenon of Siam” สะท้อนภาพความงดงามของการแสดงพลุดอกไม้ไฟรักษ์โลกในค่ำคืนส่งท้ายปี ชิงรางวัลและเงินสดมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เพื่อตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพฯ และประเทศไทย ตลอดจนเป็น Global Countdown Destination ของการเฉลิมฉลองค่ำคืนเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

หัวข้อการประกวด

 • “The Unrivaled Phenomenon of Siam”

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ

รายละเอียดรางวัล (รวมมูลค่า 205,000)

 • รางวัลที่ 1 เงินสดมูลค่า 100,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินสดมูลค่า 50,000 บาท     
 • รางวัลที่ 3 เงินสดมูลค่า 20,000 บาท         
 • รางวัลชมเชย VIZ Coin รางวัลละ 2,000 Coin (จำนวน 5 รางวัล)
 • รางวัล Social Media Popular Vote VIZ Coin มูลค่า 5,000 Coin (จำนวน 5 รางวัล)

กติกาการประกวด

 • เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่ายในวันที่ 1 มกราคม 2567 – 3 มกราคม 2567
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
 • ผู้ส่งภาพจะต้องนำส่งไฟล์ภาพที่มีขนาดขั้นต่ำ 18 MP ขึ้นไป โดยด้านที่สั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า 3,464 พิกเซล และด้านที่ยาวที่สุดไม่ต่ำกว่า 5,196 พิกเซล ในรูปแบบไฟล์นามสกุล JPEG เท่านั้น โดยจะต้องไม่ปรากฏลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ บนภาพถ่าย และห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว และ/หรือสีใด ๆ
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นภาพถ่ายการแสดงพลุงาน Amazing Thailand Countdown 2024 ณ ไอคอนสยาม ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 • ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้น ๆ ด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว ห้ามมิให้มีการ ทำซ้ำ ดัดแปลง ภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ผู้ที่ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมตกลง และรับรองว่างานอันมีลิขสิทธิ์ที่ได้มีการนำส่งเข้าประกวดนั้น เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว หากมีบุคคลอื่นใดอ้างสิทธิ์ในงานดังกล่าว ว่าเป็นงานที่ละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม ตกลงจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 • การส่งผลงาน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพมาที่อีเมล [email protected] โดยระบุหัวข้ออีเมลว่า “ประกวดภาพพลุ Amazing Thailand Countdown 2024”
 • ผู้ส่งภาพจะต้องแจ้งชื่อ – นามสกุลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาทางอีเมล
 • ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน โดยจะถือเอาเวลา 23.59 นาฬิกา ของวันที่ 3 มกราคม 2567
 • ผู้ส่งภาพ รับทราบและตกลงว่า ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางบริษัทในกลุ่มสยามพิวรรธน์ จะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด
 • ผู้ส่งภาพยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว โดยยินยอมให้บริษัทในกลุ่มสยามพิวรรธน์ มีสิทธิ์ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชน รวมทั้งจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ในเอกสารสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อสารสนเทศทุกประเภท
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านจะต้องส่งไฟล์ต้นฉบับให้กับผู้จัดการประกวด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิถือเป็นการสิ้นสุด

กติกาการร่วมสนุกกับกิจกรรม Social Media Popular Vote

 • อัพโหลดรูปภาพลงบน instagram และเขียนคำอธิบายภาพสั้นๆ พร้อมติด #AmazingthailandCountdown2024 #ICONSIAM #ICONUnrivaledofSiam
 • ภาพไหนที่มียอดไลก์มากที่สุด 5 อันดับ รับรางวัล Social Media Popular Vote จำนวน 5 รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายพลุที่จัดขึ้นในงาน Amazing Thailand Countdown 2024 ที่ ICONSIAM เท่านั้น
 • เป็นภาพถ่ายที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ สื่อความหมาย อารมณ์ของภาพที่สอดคล้องกับ Theme “The Unrivaled Phenomenon of Siam”
 • เป็นภาพที่มีความลงตัวทั้งการจัดวางองค์ประกอบ และ ความสวยงามของภาพถ่าย

กำหนดการจัดกิจกรรม 

 • วันที่ 8 ม.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ผ่านทาง Facebook ICONSIAM และ www.iconsiam.com
 • วันที่ 9 ม.ค. 2567 มอบรางวัล และถ่ายภาพผู้ชนะการประกวด ณ ห้อง ICONLUXE HALL ชั้น 1 
 • วันที่ 10– 31 ม.ค. 2567 จัดแสดงผลงานออนไลน์ ผ่านจอ Digital ICONSIAM

คณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย

 • คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 • คุณจุฬวิศว์ ศานติพงศ์  อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์  กรรมการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • คุณณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ นักแสดง

รายละเอียดเพิ่มเติม : iconsiam

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video