News Photo contest

การประกวดภาพถ่ายหัวข้อ Thammasat Only 

สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬาและ TU Photo ขอเชิญชวนนักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ร่วมประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ “Thammasat Only” คนละ 1 ภาพ ไม่จำกัดหัวข้อประเภทภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 20,000 บาท พร้อมของที่ระลึกสุดพิเศษ

     Thammasat Only  มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวความเป็นธรรมศาสตร์ที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันผ่านภาพถ่าย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง วิถีชีวิต ผู้คน วัฒนธรรม อาหาร หรือความเชื่อแบบธรรมศาสตร์ที่อยากนำเสนอ  

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 7,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 12 รางวัล รับของที่ระลึก

กติกาและเงื่อนไขในการประกวด

1.ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ ผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ป.ตรี)

2.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

3. ไฟล์ที่นำส่งต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตัล (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera หรือ กล้องจากโทรศัพท์มือถือ) หรือจะเป็นกล้องฟิล์มโดยให้แสกนเป็นไฟล์ดิจิตัลตามขนาดที่กำหนด

4. ภาพที่ส่งประกวดต้องไม่มีลายน้ำ หรือเครดิตภาพ รวมถึงกราฟิคใด ๆ และการเว้นขอบขาว

5. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางผู้จัดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด นอกจากนี้แล้วผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้

6. สำนักงานทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมนุมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีสิทธิที่จะนำภาพถ่ายทุกภาพที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ

7. เจ้าหน้าที่และกรรมการของ สำนักงานทรัพย์สินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และชุมนุมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรรมการบริหารชุมนุมตามระเบียบมหาวิทยาลัย) และคณะกรรมการตัดสินรางวัลไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้ 

8. การพิจารณาผลงานขึ้นกับดุลพินิจของกองประกวด และการตัดสินของกองประกวดถือเป็นที่สิ้นสุด หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงของรางวัล โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. ความสอดคล้องกับหัวข้อ 

2. ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคที่ใช้ 

3. ภาษาภาพและการสื่อความหมาย 

4. องค์ประกอบศิลป์

เปิดรับสมัคร-ส่งภาพถ่าย 

20 ตุลาคม 2023 -​ 10 พฤศจิกายน 2023 

รายละเอียดเพิ่มเติม

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video