News Photo contest

“ที่โปรด Episode เที่ยวกัน” Mini Contest 

เพจที่โปรด ร่วมกับโครงการ Young Director Award – ผู้กำกับน้อย ขอเชิญชวนนักเดินทางผู้รักในการถ่ายภาพทุกท่านส่งผลงานร่วมสนุกในกิจกรรมประกวดภาพถ่าย “ที่โปรด Episode เที่ยวกัน” Mini Contest บอกเล่าเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะเชิญชวนทุกคนไปเที่ยวด้วยกัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากทางธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวมากขึ้น

หัวข้อการประกวด

 • “ที่โปรด Episode เที่ยวกัน”

รายละเอียดรางวัล

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท* ประเภทละ 3 รางวัลรวมทั้งหมด 9 รางวัล

 • รางวัลที่ 1 เงินสดมูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 เงินสดมูลค่า 3,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 เงินสดมูลค่า 2,000 บาท 

กติกาการประกวด

 • เปิดรับสมัครผลงานภาพถ่ายตั้งแต่วันนี้ – 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น.
 • การประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามรูปแบบของการท่องเที่ยว

1. ประเภทท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural based tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่าง ๆ(ธรรมชาติ, ทะเล, ธรณีวิทยา), การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, และการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์

2. ประเภทท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural based tourism) ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี, และการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน

3. ประเภทท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special interest tourism) เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การท่องเที่ยวโฮมสเตย์-ฟาร์มสเตย์, การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์, การท่องเที่ยวผจญภัยและกีฬา เป็นต้น

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวด 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ทุกประเภท ประเภทละ 1 ภาพ
 • ผู้ส่งภาพจะต้องนำส่งไฟล์ภาพแนวตั้งที่มีไฟล์ภาพต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และขนาดด้านยาวที่สุดของภาพต้องไม่เกิน 4,000 พิกเซล ที่มีความละเอียด (Resolution) ไม่น้อยกว่า 220 dpi รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น (ไม่รับไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น) โดยแต่ละภาพมีขนาดไม่เกิน 10 MB โดยจะต้องไม่ปรากฏลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใดๆ บนภาพถ่าย และห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาว และ/หรือสีใด ๆ
 • ผู้ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์งานนั้น ๆ ด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของงานอันมีลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าว ห้ามมิให้มีการ ทำซ้ำ ดัดแปลง ภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด 
 • ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 17.00 น. เป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดเป็นบุคคลชาวไทย และเป็นผู้ติดตามเพจที่โปรด
 • เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
 • ผู้ส่งภาพยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว โดยยินยอมให้เพจ “ที่โปรด” มีสิทธิ์ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณะชนและประชาสัมพันธ์บนช่องทางออนไลน์ของเพจที่โปรด โดยทางเพจจะระบุเครดิตของผู้ถ่ายภาพให้ตามเงื่อนไข CC BY-NC-SA 4.0)
 • ผู้เข้าประกวดสามารถรับรางวัลสูงสุดได้เพียง 1 รางวัล

การส่งผลงาน

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพผ่านทาง Google form 
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของธนาคารกรุงเทพถือเป็นการสิ้นสุด
 • ประกาศผลรางวัลภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.16 น.

เกณฑ์การตัดสิน

 • ความสวยงามและการจัดองค์ประกอบ
 • แนวคิดและเรื่องราวของสถานที่
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • เทคนิคการถ่ายภาพ

สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่

สามารถติดตามข่าวสารหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ ที่โปรด 

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video