News Photo contest Travels

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น “ฉันอยากไปประเทศจีน” ครั้งที่ 2

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ จึงร่วมมือกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ควอลิตี้ เอ็กซ์เพรส จำกัด, Air China, China Southern Airlines และบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ฉันอยากไปประเทศจีน” ครั้งที่ 2 คอนเซ็ปต์ “Nihao! China” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • เลือกหัวข้อในการประกวดเพียง 1 หัวข้อเท่านั้น โดยมีให้เลือกทั้งหมด 5 หัวข้อ ดังนี้
 1. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน
 2. อาหารจีน
 3. สุดยอดเทคโนโลยีจีน (อาทิ ความสะดวกสบายของการใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือ การคมนาคม หรือ สาธารณูปโภคอัจฉริยะอื่น ๆ เป็นต้น)
 4. เคล็ดลับการท่องเที่ยวจีน (อาทิ เส้นทางท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนไปเที่ยวจีน เป็นต้น)
 5. เหตุผลที่อยากไปประเทศจีน
 • นำหัวข้อที่เลือกมาจัดทำคลิปวีดีโอสั้น ความยาวอย่างน้อย 1 นาที ไม่เกิน 2 นาที โดยให้มีความคิดสร้างสรรค์ สนุกสนาน และคมชัด สามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาจีนในการถ่ายทำหรือการนำเสนอ ทั้งนี้ต้องเป็นการสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเผยแพร่ผลงานแบบสาธารณะผ่าน Facebook หรือ Tiktok หรือ YouTube Shorts ของตนเองพร้อมขึ้นต้น แคปชันว่า “ฉันอยากไปประเทศจีน” พร้อมแท็ก @CNTO-Bangkok และ @CPALL รวมทั้งใส่แฮชแท็ก #QualityExpress #AirChina #ChinaSouthern #ทรูมันนี่จ่ายได้แล้วที่จีน #你好中国 #NihaoChina #ฉันอยากไปประเทศจีน2
 • ส่งผลงานผ่าน QR code ที่ผู้ดำเนินโครงการกำหนดไว้

ระยะเวลาในการร่วมกิจกรรม

 • ส่งผลงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2567 -15 กรกฎาคม 2567 และสมัครออนไลน์ทาง www.csrcpall.com/gocn
 • วันตัดสินการแข่งขัน วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ที่ทำการสำนักงานการท่องเที่ยวจีน ประจำกรุงเทพฯ
 • ประกาศผลรางวัล วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.ทาง www.csrcpall.com และ Facebook : CSR CPALL
 • พิธีมอบรางวัล วันที่ 9-11 สิงหาคม 2567 ณ ห้างสรรพสินค้า Union Mall (รอยืนยันสถานที่)

เกณฑ์การตัดสิน

 • คณะกรรมการตัดสินทั้งหมด 9 คน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เป็นประธานกรรมการ และมีรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน บมจ. ซีพี ออลล์เป็นรองประธานกรรมการ ร่วมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และวัฒนธรรมจีน รวม 7 คน จากองค์กรร่วมจัดกิจกรรม

เกณฑ์พิจารณา

 • จำนวนยอดไลค์ของคลิปวิดีโอสั้น 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่เลือก 40 คะแนน

รอบตัดสิน

 • กระแสตอบรับเชิงบวกหลังจากโพสต์คลิปวิดีโอสั้น (ไม่นับรวมยอดไลค์) 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
 • ความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาตรงตามหัวข้อที่เลือก 40 คะแนน

หมายเหตุ

 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล นับเฉพาะยอดไลค์เท่านั้น
 • ทั้งนี้คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ 10 รางวัล

 • เกียรติบัตร
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับไทย-จีน (รางวัลละ 1 ที่นั่ง) และโปรแกรมท่องเที่ยวฟรีเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยและเมืองฉางซามณฑลหูหนาน 5 วันไม่มีค่าใช้จ่าย รางวัลละ 39,600 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 396,000 บาท (สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศจีน ณ กรุงเทพฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าประกันภัยการเดินทางและค่าภาษีตั๋วเครื่องบิน) บริษัท ควอลิตี้เอ็กซ์เพรส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบทริปท่องเที่ยวทั้งหมด
 • พ็อคเก็ตมันนี่จาก ทรู มันนี่ จำนวน 10 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท

รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล

 • เกียรติบัตร
 • พ็อคเก็ตมันนี่จาก ทรู มันนี่ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 2,000 บาทพร้อมของที่ระลึกทางวัฒนธรรมมูลค่า 3,000 บาท
 • เกียรติบัตร พร้อมของที่ระลึกทางวัฒนธรรม มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 60 รางวัล สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ
 • เกียรติบัตรออนไลน์ แจกให้กับผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน

เงื่อนไขกรณีได้รับรางวัล

 • ผู้ชนะเลิศทั้ง 10 คนต้องถ่ายคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจีนจำนวน 3 คลิป (ไม่จำกัดความยาว) เผยแพร่ผลงานแบบสาธารณะผ่านทาง Facebook หรือ Tiktok ของตนเอง พร้อมแคปชันว่า “ฉันอยากไป ประเทศจีน” พร้อมแท็ก @CNTO-Bangkok และ @CPALL รวมทั้งใส่แฮชแท็ก #QualityExpress #AirChina #ChinaSouthern #ทรูมันนี่จ่ายได้แล้วที่จีน #你好中国 #NihaoChina #ฉันอยากไปประเทศจีน2 ภายใน 1 เดือนหลังสิ้นสุดทริปท่องเที่ยว
 • องค์กรร่วมจัดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ชนะเลิศและผู้รับรางวัล Popular Vote ลบคลิปรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote ในแพลตฟอร์มโซเชียล มีเดียของตนเองก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2568
 • ผู้ชนะเลิศและผู้รับรางวัล Popular Vote ยินยอมให้องค์กรร่วมจัดกิจกรรมนำคลิปรางวัล และ/หรือคลิป ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจีนหลังจบกิจกรรมทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์และ/หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

เงื่อนไขการรับรางวัลของ บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด

 • ทางบริษัทฯ จะดำเนินการเติมเงินเข้าบัญชีทรูมันนี่ของผู้ที่ชนะการประกวด ก่อนวันเดินทาง 1 วัน
 • เอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ชนะการประกวด พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง (กรุณาเตรียมมาในพิธีมอบรางวัล)

ใบรับเงิน (ทรูมันนี่ จะเตรียมให้ในวันพิธีมอบรางวัล)

ข้อสงวนสิทธิ์

 • ผู้ร่วมประกวดถือว่ายอมรับกฎ กติกา และข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมรายการนี้เรียบร้อยแล้ว คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • หากผู้รับรางวัล ไม่ติดต่อกลับเพื่อรับรางวัลภายใน 30 วันนับแต่วันประกาศผลผู้โชคดี หรือกรณีที่ผู้รับรางวัลไม่สามารถเข้าร่วมทริปท่องเที่ยวได้ ถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล
 • องค์กรร่วมจัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้โชคดีมีสิทธิ์รับรางวัล 1 รางวัล/ 1 ท่าน/ 1 บัตรประชาชน ตลอดกิจกรรม
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือสิ่งของอื่นใดได้
 • ภาพของรางวัลในสื่อเป็นเพียงการจำลองใช้ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • องค์กรร่วมจัดกิจกรรม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข วิธีการและของรางวัลโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่จะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม
 • ผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่าง ๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรร่วมจัดกิจกรรม และสามารถนำไปใช้เผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการขององค์กรร่วมจัดกิจกรรมได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามกฎหมาย
 • ในกรณีที่ผู้ร่วมประกวดให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในการลงทะเบียน เฟซบุ๊ค, อีเมล หรือเบอร์โทร ที่ไม่มีอยู่จริง หรือกระทำการใด ๆ ที่ส่อถึงเจตนาทุจริตในการร่วมประกวด หรือรับรางวัลองค์กรร่วมจัดกิจกรรม จะขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียน หรือ ปฏิเสธการร่วมประกวดในเวลานั้น ๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ถือว่าคำตัดสินขององค์กรร่วมจัดกิจกรรม เป็นที่สุด

ติดต่อสอบถาม

 • www.csrcpall.com
 • Facebook: CSR CPALL
 • ส่วนงานส่งเสริมกิจกรรมสังคม บมจ. ซีพี ออลล์ โทรศัพท์ 02-071-2905, 02-071-2909 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video