News Photo contest

ประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2567 “Pathway to Net Zero: Our Common Home (v. 1.0)”

คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2567 “Pathway to Net Zero: Our Common Home (v. 1.0)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเผยแพร่พระสมณสาส์นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
 • เพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้ให้สังคมหันมาสนใจ และร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสวนาเพื่อหาข้อเสนอและการปฏิบัติที่เราเข้ามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
 • เพื่อเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่ในสังคมก้าวเดินไปด้วยกันอย่างมีเอกภาพ ด้วยพันธกิจ “วันดูแลโลก: บ้านส่วนรวมของเรา”
 • รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครประกวดคลิปวีดีโอ
 • จัดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ “Pathway to Net Zero: Our Common Home (v. 1.0)” โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงโลก: บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน
 • ให้ผู้สมัครผลิตคลิปวีดีโอโดยให้ความยาวรวมของวีดีโอไม่เกิน 3 นาที

ประเภทการจัดประกวดคลิปวีดีโอ แบ่งเป็น 4 ประเภทประกอบด้วย   

 • ประเภทส่งผลงานในนามองค์กร 3 รางวัล
 • ประเภทผลงานของบุคคลทั่วไปอายุ 23 ปีขึ้นไป คลิปภาษาไทย 4 รางวัล
 • ประเภทผลงานของบุคคลที่อายุน้อยกว่า 23 ปี คลิปภาษาไทย 4 รางวัล
 • ประเภทผลงานของบุคคลที่อายุน้อยกว่า 23 ปี คลิปภาษาอังกฤษ 4 รางวัล
 • คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละประเภทต้องไม่ซ้ำกัน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในนามบุคคลคนเดียว หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการนวัตกรรมรักษ์โลกได้จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย (จัดส่งให้ทางอีเมลภายในเดือน มีนาคม 2567)
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กรณีหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ผู้ผลิตคลิปวีดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ยินยอมให้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นำผลงานมาทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อออนไลน์ ตลอดจนสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน
 • สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอที่สมควรจะได้รับรางวัลสำหรับแต่ละประเภท รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 15 รางวัล โดยไม่มีการจัดอันดับ ผู้ผลิตคลิปวีดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย โล่ห์เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา และของที่ระลึก สำหรับหนังสือรับรองการร่วมโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ทางสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะออกให้ตามที่ร้องขอ
 • ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมที่ชนะการประกวด​ ต้องนำบัตรประชาชนของทุกคนมาแสดงตนเพื่อรับรางวัลในวันประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ​ กรณียังไม่ถึงเกณฑ์​มีบัตรประชาชนให้ใช้หลักฐานอื่นของทางราชการในการยืนยันตัวตน​ หรือหนังสือจากสถาบันการศึกษา​ เพื่อยืนยันตัวตนและอายุ
 • การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดคลิปวีดีโอถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การส่งผลงานคลิปวีดีโอ ให้ผู้สมัครนำคลิปวีดีโอขึ้น “YouTube” โดยเลือกการตั้งค่าวีดีโอให้เป็นแบบ “Public” จากนั้นกรอกฟอร์มใบสมัคร พร้อมส่งลิงค์ URL ผลงาน และ SUBMIT เข้ามาได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่​ 31​ ธันวาคม 2566 เวลา 24.00 น. หากเกินกำหนดดังกล่าว ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคลิปวีดีโอออกจากการพิจารณา
 • (การกรอกฟอร์มใบสมัคร ให้ทำพร้อมกับการส่งผลงานเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องกรอกใบสมัครเข้ามาก่อนส่งผลงาน เพื่อลดการส่งใบสมัครซ้ำซ้อน)

กำหนดการประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการ และรับรางวัล: เดือนกุมภาพันธ์ 2567 (วันที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 092-714-7818

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video