News Photo contest

ประกวดคลิป Tiktok “มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai’s Memories Season 2”

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป Tiktok “มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai’s Memories Season 2” หัวข้อ “มนต์เสน่ห์แห่งป้อมปราการ กำแพงเมือง-คูเมืองเชียงใหม่” ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวด

 • “มนต์เสน่ห์แห่งป้อมปราการ กำแพงเมือง-คูเมืองเชียงใหม่” ขอบเขตของเนื้อหาในคลิปสั้น ต้องมีแนวคิดและถ่ายทอดเรื่องราวของความงดงาม มนต์เสน่ห์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี หรือวิถีชีวิตของผู้คนจังหวัดเชียงใหม่ที่เชื่อมโยงกับกำแพงเมือง–คูเมือง จังหวัดเชียงใหม่ (แห่งใดก็ได้) ที่ควรค่าแก่การส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวที่ต้องชม (Landmark) แก่แขกผู้มาเยือน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • บุคคลทั่วไป (ไม่จำกัดอายุและสัญชาติ)

กติกาและเงื่อนไขการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานจะต้องคิดชื่อคลิปสั้น TikTok และแนวคิดที่น่าสนใจและง่ายต่อการจดจำ
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งคลิปสั้น TikTok ได้ท่านละไม่เกิน 1 คลิปเท่านั้น
 • ไฟล์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดความละเอียดคุณภาพสูง ขนาด 1080p x 1920p หรือ 9:16
 • ผู้ส่งผลงานคลิปสั้น TikTok เข้าประกวด จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยจะต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • คลิปสั้น TikTok จะต้องเป็นคลิปที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามทําซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบ คลิปของบุคคลอื่น หรือนําคลิปของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • คลิปสั้น TikTok ทุกคลิปที่ส่งเข้าประกวด ผู้ส่งผลงานตกลงให้ผู้จัดประกวด คือ กรมธนารักษ์ และจังหวัดเชียงใหม่ ถือลิขสิทธิ์ในคลิปสั้น TikTok ร่วมกันกับผู้ส่งผลงาน
 • กรณีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทำผิดกติกาและเงื่อนไขการประกวดในข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการตัดสินมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งผลงานรายนั้น
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎและกติกาไม่ครบถ้วน หรือไม่เข้าใจกฎและกติกาเป็นอันขาด และการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สุดและเด็ดขาด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มกราคม 2567 โดยส่งใบสมัครและผลงานได้ที่ E–mail: [email protected] ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะดำเนินการตอบกลับไปยังที่อยู่ E–mail ที่ท่านส่งผลงานเข้ามา ถือเป็นอันเสร็จสิ้นการส่งผลงาน
 • กรรมการดำเนินการตัดสินผลการประกวดในวันที่ 19 มกราคม 2567
 • ประกาศผลการประกวด วันที่ 19 มกราคม 2567 ผ่านช่องทาง Facebook page กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ (www.facebook.com/PipitDhanarak) และ TikTok : pipit_dhanarak

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)

 • เนื้อหาของคลิปสั้น TikTok 20 คะแนน
 • เทคนิคในการนำเสนอ 20 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ 20 คะแนน
 • ยอดถูกใจคลิปสั้น TikTok 40 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video