News Photo contest

ประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok นำเสนอการรีวิวร้านอาหารสุดล้ำ “SME Challenge Season 1”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ราชารส ก๋วยเตี๋ยวเรือ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO สั้น ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok นำเสนอการรีวิวร้านอาหารสุดล้ำ “SME Challenge Season 1” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ (ผลิตภัณฑ์ราชารส)

เกณฑ์การประกวด

 • ผู้เข้าร่วมประกวดต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับรอง
 • จำกัดสมาชิกทีมละไม่เกิน 3 คน (ใน 1 ทีมสมาชิก ต้องมาจากสถาบันเดียวกัน)
 • สมาชิกในแต่ละทีมต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้น ปีที่ 1-4 โดยมีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่ในช่วงระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่เริ่มเปิดรับสมัคร – จนถึงเสร็จสิ้น โครงการ (ธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567)
 • 1 ทีม สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น

รายละเอียดการส่งใบสมัครและการส่งผลงานรอบคัดเลือก

 • ผู้เข้าประกวดแต่ละทีม ต้องผลิตคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok นำเสนอการรีวิวร้านอาหารไหนก็ได้ มีความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยไม่จำกัดรูปแบบการรีวิว
 • สมาชิกในทีมจะต้องเป็นผู้รีวิวคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok ด้วยตนเองอย่างน้อย 1 คน และห้ามบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกในทีมนำเสนอรีวิวคลิปเด็ดขาด
 • ห้ามนำสื่อที่มีภาพและเสียงที่ติดลิขสิทธิ์ที่ไม่ได้รับอนุญาตมาประกอบการนำเสนอการรีวิว
 • หากตรวจพบหรือแจ้งจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ทางผู้จัดโครงการจะไม่รับผิดชอบต้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันรอบคัดเลือก
 • เนื้อหาคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok จะต้องไม่พาดพิงประเด็นทางการเมือง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งใดๆและต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม อันผิดจารีตประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม หรือหลักศาสนาใด
 • ผู้เข้าประกวดแต่ละทีมจะต้องส่งใบสมัครพร้อมผลงานคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok โดยวิธีการส่งผลงานประกอบด้วย ดังนี้
 • สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครผ่าน Google from (Link) หรือ Scan Qr Code
 • สำหรับการส่งรีวิวคลิปในแอปพลิเคชัน TikTok ต้องส่งเป็น Link TikTok เท่านั้น โดยส่งพร้อมใบสมัคร  
 • ผลงานที่ได้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 20 ทีม ถือเป็นลิขสิทธิ์ของทางผู้จัดทำโครงการ ซึ่งสามารถนำไปใช้ประชาสัมพันธ์หลังจากสิ้นเสร็จโครงการได้ทุกเมื่อ
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2566
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก (คลิปรีวิว TikTok)

 • เวลาที่ใช้นำเสนอ ไม่เกิน 1 นาที
 • มีเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอ
 • การสื่อสารชัดเจน ใช้ถ้อยคำสุภาพ
 • การโพสต์คลิปต้องใส่เครื่องหมายแฮชแท็ก (ติด hashtag #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับก๋วยเตี๋ยวเรือราชารส #SSRU #ก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยก๋วยเตี๋ยวเรือราชารส #SMEChallengeSeason1)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท และโล่เกียรติยศพร้อมรับสิทธิ์บริหารจัดการ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือราชารส ระยะวลา1 สัปดาห์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการตัดสินใจรับสิทธิ์บริหารจัดการร้านก๋วยเตี๋ยว)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท และโล่เกียรติยศพร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ (ผลิตภัณฑ์ราชารส)
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท และโล่เกียรติยศพร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ (ผลิตภัณฑ์ราชารส)
 • รางวัล Popular Vote (1 รางวัล) เงินรางวัล 4,000 บาท และโล่เกียรติยศพร้อมของรางวัลจากผู้สนับสนุนโครงการ (ผลิตภัณฑ์ราชารส)
 • ทั้งนี้ผู้เข้ารอบ 20 ทีม จะได้รับใบประกาศนียบัตร จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดต่อสอบถาม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video