News Photo contest

ประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร”

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร” ภายใต้แนวคิด “ประชากรและความยั่งยืน: ประเด็นสำคัญทางนโยบาย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • ผู้สมัครต้องกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา
 • ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานในรูปแบบเดี่ยวหรือเป็นทีมได้ โดยหนึ่งท่านสามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน
 • กรณี สมัครเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน

รายละเอียดการประกวด

ผลงานที่เข้าร่วมการประกวด ต้องมีเนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร” โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • นโยบายด้านการสร้างเสริมครอบครัว
 • นโยบายด้านสังคมสูงอายุ
 • นโยบายด้านความหลากหลายทางเพศและเพศวิถี
 • นโยบายด้านการย้ายถิ่น ความเป็นเมือง และแรงงาน
 • นโยบายด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 • นโยบายด้านประชากรอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ความยาวคลิปวีดีโอ ไม่น้อยกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที รวม titles และ end credit (ถ้ามี) รูปแบบแนวนอน ใส่คำบรรยายไทย โดยให้จบด้วยตราสัญลักษณ์สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตั้งชื่อเรื่อง พร้อมอธิบายแนวคิดในการสร้างคลิปวีดีโอถึงความเกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ อยากเห็นนโยบายประชากรอะไร”
 • ไม่จํากัดรูปแบบวิธีการนําเสนอและวิธีการถ่ายทํา สามารถใช้ได้ทั้ง MPEG หรือ MP4 โดยมีคุณภาพ Full HD ขนาดภาพ 1920 x 1080 พิกเซล (Pixel)

กติกาและเงื่อนไข

 • ผู้เข้าประกวดจะต้องจัดทำผลงานด้วยตนเองและผลิตขึ้นใหม่ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ลอกเลียนแบบ ไม่ผลิตซ้ำกับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่ หรือเคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ทั้งนี้ หากตรวจพบจะถือว่าการเข้าร่วมประกวดของผู้ประกวดรายนั้นเป็นโมฆะ และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้นั้นเพียงผู้เดียว
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์กับหน่วยงานใด ๆ
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องเก็บต้นฉบับไว้อย่างน้อยจนถึงวันมอบรางวัล หากคณะกรรมการตัดสินมีข้อสงสัย สามารถให้ผู้เข้าประกวดแสดงผลงานต้นฉบับได้
 • ผลงานที่ได้รับรางวัล ถือเป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น สามารถนำไปทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลวันที่ 10 มิถุนายน 2567
 • รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

เกณฑ์การตัดสิน

เนื้อหาและประเด็นในการนำเสนอครบถ้วน (50 คะแนน) แบ่งเป็น

 • สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด (30 คะแนน)
 • นำเสนอมุมมองที่แปลกใหม่ น่าสนใจ (20 คะแนน)

เทคนิคการเล่าเรื่อง (20 คะแนน)

 • สร้างสรรค์ ทันสมัย การตัดต่อ เรียบเรียงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสมและน่าสนใจ

ความคิดสร้างสรรค์ (20 คะแนน)

 • มีความโดดเด่น และสร้างความประทับใจและเกิดการจดจำ

การใช้ภาษาและดนตรี (10 คะแนน)

 • การเรียบเรียงและใช้ภาษาที่เหมาะสม คุณภาพเสียง การเลือกดนตรี

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ

 • ผู้ชนะการประกวดทั้ง 4 ประเภท รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

หมายเหตุ

 • สำหรับรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล (ผ่านบัญชีธนาคาร) และทางผู้จัดงานจะส่งเกียรติบัตรผ่านทางไปรษณีย์
 • สำหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกชิ้นที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

หมายเหตุ

 • คณะกรรมการตัดสินจะคัดเลือกผลงานที่ไม่ได้รับรางวัลจำนวน 5 ชิ้น เพื่อนำขึ้นเฟซบุ๊ก เพจ “IPSRMAHIDOLUNIVERSITY” เพื่อเปิดโหวต ชิ้นงานที่มีคะแนนสูงสุด (กดไลก์ = 1 คะแนน, กดแชร์ = 3 คะแนน) จะได้รับรางวัล Popular Vote จํานวน 1 รางวัล โดยจะเปิดให้โหวตตั้งแต่วันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2567 ภายในเวลา 12.00 น. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกชิ้น จะได้รับเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • หน่วยประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02 441 0201-4 ต่อ คุณกฤติญา (202), คุณจีรวรรณ (100)

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video