News Photo contest

ประกวดภาพถ่าย “ขบวนแห่เรือพระในดวงใจ” ในงานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 20 ​

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดภาพถ่าย งานประเพณีลากพระจังหวัดตรัง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 หัวข้อภาพถ่ายในการประกวด : “ขบวนแห่เรือพระในดวงใจ” 

ถ่ายภาพขบวนแห่/ขบวนลากเรือพระ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2566 **ช่างภาพมาร่วมถ่ายภาพเพื่อส่งเข้าประกวดโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันลากเรือพระเข้าสู่ลานกิจกรรมทุ่งแจ้ง**

กำหนดเส้นทางการถ่ายภาพ 

 • ภาพถ่ายจะต้องถูกถ่ายระหว่างเส้นทางลากเรือพระโดยจุดเริ่มต้นจากวัด จนถึง ก่อนเรือพระเข้าสนามกีฬาทุ่งแจ้ง

ระยะเวลาส่งภาพประกวด  

 • ภายในวันที่ 2 พ.ย 66 และส่งผลงานได้ที่ Email : [email protected]
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 6 พ.ย 66 
 • มอบรางวัลคืนวันที่ 7 พ.ย 66 ผ่านช่องทาง Facebook : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่1 เงินรางวัลมูลค่า 10000 บาท
 • รางวัลที่2 เงินรางวัลมูลค่า 5000 บาท
 • รางวัลที่3 เงินรางวัลมูลค่า 3000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 1000 บาท จำนวน 2 รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน การประกวดภาพถ่าย “ขบวนแห่เรือพระในดวงใจ”

1.อาจารย์จิรพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ แชมป์รายการประกวดภาพถ่าย OnePicBigDream session 1 และศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประจำปี 2559

2.คุณสมเกียรติ อุสาหะ กรรมการผู้จัดการ ไอซายน์ครีเอทีฟ (โปรดักชั่น&เอเจนซี่) เป็นผู้กํากับและโปรดิวเซอร์ ถ่ายทําภาพยนต์โฆษณา พรีเซนต์เตชั่นและเป็นช่างถ่ายภาพนิ่ง

3.นายนิติพงศ์ ปานทน ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ (กรรมการจากหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง)

กติกา/เงื่อนไข โดยละเอียด

1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Drone, Action Camera และ Smartphone) หรือ กล้องบรรจุฟิล์ม

3. ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายไว้ในปี 2566 และถ่ายช่วงงานที่กำหนด ตามโจทย์ของคณะผู้จัด

4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ

5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้

    * ไฟล์ภาพจากกล้อง DSLR, Mirrorless และ Compact ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดไม่เกินกว่า 4,800 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg ทั้งนี้ขนาด File Size ของภาพถ่ายไม่ควรเกิน 8MB (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบหากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่)

    * ไฟล์ภาพจากกล้อง Drone, Action Camera, Smartphone หรือ Tablet ควรมีขนาด File ที่ใหญ่และมีคุณภาพ เท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ในรูปแบบไฟล์ .jpg (ต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้ ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบหากเกิดกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกาและในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่)

    * ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 pixels

    * ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนําฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง

6. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องระบุข้อมูลเกี่ยวกับภาพถ่ายตามที่ระบบรับภาพได้เรียกขอให้ถูกต้องครบถ้วน หากภาพถ่ายใดมีข้อมูลไม่ครบถ้วน จะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่ทำให้ภาพถ่ายนั้นดูผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

8. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดสามารถส่งได้ท่านละไม่เกิน 3 ภาพ

9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดมาก่อน ทั้งนี้ให้ถือเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน

10. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งขายอยู่ในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทย หรือต่างประเทศ

11. หากเกิดกรณีฟ้องร้องต่อภาพถ่าย ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว ทางคณะผู้จัด หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

12. ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด คณะผู้จัดการประกวดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวด

13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง มีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภทโดยไม่ต้องระบุชื่อเจ้าของภาพถ่าย และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้น ๆ ทั้งนี้ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์

14. ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น หรือนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับรองว่าภาพถ่ายที่ถูกส่งเข้าประกวดนั้น เป็นภาพถ่ายที่ตนเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพถ่ายที่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และ หากภาพที่ได้รับรางวัลเกิดขึ้นจากการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ ละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น จนนำไปสู่การร้องเรียน หรือ ฟ้องร้องทางกฎหมายจากภาครัฐ เอกชน หรือ บุคคลธรรมดาอันเป็นผลทำให้ไม่สามารถนำภาพที่มีปัญหาไปใช้งานได้ ทางคณะกรรมการจัดการประกวดมีสิทธิ์ประกาศยกเลิกผลการตัดสินของภาพนั้น ๆ รวมถึงมีสิทธิ์ในการเรียกรางวัลคืนจากผู้ที่ได้รับรางวัล แม้ว่าทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะได้ทำการตัดสินไปแล้วก็ตาม ผู้ที่ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ ทางคณะผู้จัดหรือ ฝ่ายเกี่ยวข้องจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

15. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูล ไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาด หรืออื่น ๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี

16. หลังจากมีการประกาศผลภาพถ่ายที่เข้ารอบสุดท้าย ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะเปิดให้มีการทักท้วงภาพภายใน 5 วัน หากมีผู้ทักท้วงและมีการตรวจสอบว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดผิดกติกาในข้อใดข้อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดทันที

17. หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดผู้นั้น โดยมีโทษตั้งแต่การตัดสิทธิ์ในการประกวด การเพิกถอนสิทธิ์ในทุกรางวัล ทั้งนี้หากผู้ส่งภาพเข้าประกวดที่มีเจตนากระทำผิดกติกาในภาพถ่ายใดภาพถ่ายหนึ่ง แต่ได้ส่งภาพถ่ายอื่นเข้าร่วมประกวดด้วย แม้ภาพถ่ายเหล่านั้นจะไม่ผิดกติกา ก็จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้รับรางวัลใด ๆ ด้วย ส่วนข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การส่งภาพถ่ายผิดขนาดหรืออื่น ๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพถ่ายนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณี

18. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Facebook​ : ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video