News Photo contest Pr news

ประกวดภาพถ่าย “มหานครมุมมองใหม่”

กรุงเทพมหานคร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “มหานครมุมมองใหม่” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 180,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพราะ “กรุงเทพมหานคร” คือเมืองที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของผู้คน วิถีชีวิต มนต์เสน่ห์ทางศิลปะวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งกล้องถ่ายภาพจะทำหน้าที่เป็นนักสำรวจ และภาพถ่ายจะเป็นสิ่งยืนยันและบอกเล่าความเป็นไปของเมืองรวมถึงพาผู้ที่ไม่เคยพบเห็นให้ได้พบเห็น

โจทย์การประกวด “มหานครมุมมองใหม่” แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

 • เมืองสร้างสรรค์ : ภาพถ่าย Street Photography ในพื้นที่กรุงเทพฯ
 • เมืองสะดวกสบาย : ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่เกี่ยวกับ การคมนาคมขนส่ง ทางเท้า สะพานลอย สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
 • เมืองสุขกาย สุขใจ : ภาพถ่ายสะท้อนมุมมองที่เกี่ยวกับ พื้นที่สีเขียว และสวนสาธารณะ ในพื้นที่กรุงเทพฯ
 • เมืองสวยงาม : ภาพถ่าย Cityscape ในพื้นที่กรุงเทพฯ

ขั้นตอนการประกวด

 • ผู้สนใจสามารถสมัครและส่งผลงานเข้าประกวด ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดพร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และจะสามารถทําการ Upload ภาพถ่ายทางออนไลน์ได้ทันทีเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย รวมถึงสามารถเปลี่ยนภาพที่ส่งประกวดได้ตลอดเวลาจนถึงวันปิดรับการส่งภาพ
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 3 – 26 พฤษภาคม 2567 (ปิดระบบรับภาพเวลา 17:00 น.)
 • ส่งภาพ / รายละเอียดกติกาเพิ่มเติม : https://www.rpst.or.th/home/gallerydetails.php?id=97
 • ประกาศผลภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อเปิดให้สาธารณชนร่วมสังเกตุการณ์และร้องเรียน รวมถึงประกาศผลการตัดสินภายในเดือนมิถุนายน 2567 ผ่านทาง rpst.or.th
 • หมายเหตุ วัน เวลา อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักเกณฑ์ และ กติกา การส่งภาพประกวด

 • ผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดอายุ
 • ผู้สมัคร 1 คน มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ผลงานต่อ 1 หัวข้อ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องบันทึกภายในกรอบเวลาระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 • ผู้สมัครต้องทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครที่กำหนด และข้อมูลเกี่ยวกับภาพให้ครบถ้วนและต้องตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด จะเป็นไฟล์ภาพสีหรือขาวดำ ในแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ ต้องไม่มีขอบขาวหรือสีอื่นและไม่ปรากฎลายน้ำบนภาพ
 • สามารถใช้ “กล้องที่บันทึกภาพดิจิตอลทุกชนิด” อาทิ DSLR, Mirrorless, Medium Format, Large Format, Range-Finder, Compact, Action Camera ฯลฯ  กล้องบรรจุฟิล์ม หรือ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ไม่รับภาพถ่ายจากโดรน
 • ไฟล์ภาพจากกล้อง กล้องที่บันทึกภาพดิจิตอล ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • ไฟล์ภาพจากกล้องสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ควรมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่และมีคุณภาพเท่าที่อุปกรณ์นั้น ๆ จะสามารถทำได้ และ“ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาไฟล์ RAW หรือ ไฟล์ต้นฉบับขนาดใหญ่ไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลที่มี “ขนาดด้านสั้นที่สุดต้องไม่ต่ำกว่า2,400 pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดต้องไม่เกินกว่า 6,000 pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpg หรือ .jpeg เท่านั้น และควรต้องรักษาฟิล์มต้นฉบับไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ ในกรณีที่ภาพถ่ายเป็นรูปแบบ Panorama จะต้องมีขนาดด้านยาวสุดไม่เกิน 6,000 pixels และต้องรักษาไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนการปรับแต่งและภาพหลังการแต่งแล้ว ในความละเอียดสูงไว้แสดงในกรณีมีการเรียกตรวจสอบ
 • สำหรับภาพที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ทางคณะผู้จัดการประกวดอาจทำการเรียกขอ File ขนาดใหญ่สุด รวมถึงหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพรวม ทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ไฟล์ภาพถ่ายทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวด ทางคณะผู้จัดการประกวดจะไม่ส่งคืนให้ผู้เข้าร่วมประกวดและไฟล์ภาพดังกล่าวจะเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัด แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ ทางหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสิทธิ์นำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ในการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ อาทิ สื่อโซเชียลมีเดีย สื่อออนไลน์ TV เว็บไซต์ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆโดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า และไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ เป็นระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ ทางคณะผู้จัดการประกวดให้ความสำคัญกับการประกาศความเป็นตัวตนของเจ้าของผลงาน และจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ในทุกกรณีที่สามารถทำได้เมื่อมีการนำภาพถ่ายไปใช้
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • คณะผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดกฎหมายใด ๆ อันเจ้าของผลงานได้กระทำ เพื่อจะได้ภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดในรายการนี้ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่าน และทำความเข้าใจกับกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของโครงการฯ อย่างละเอียดและครบถ้วนทุกประการ หากกระทำผิดกฎระเบียบและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น คณะผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการพิจารณาถึงการให้เข้าร่วมประกวด หรืออาจมีการติดต่อไปในรายบุคคล หากต้องการขอข้อมูลหรือหลักฐานการได้มาของภาพเพิ่มเติม หรือ อาจทำการตัดสิทธิ์และเรียกคืนรางวัลในภายหลังได้
 • คณะผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คณะผู้จัดการประกวด และ คณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลในแต่ละหัวข้อ  

 • รางวัลชนะเลิศ : 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถาม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video