News Photo contest

ประกวดวิดีโอคอนเทนต์ TikTok “uni Signo RT1 ปากกาบอกรัก ชาเลนจ์”

uni ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคอนเทนต์ TikTok “uni Signo RT1 ปากกาบอกรัก ชาเลนจ์” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

กติกาการประกวด

 • กดไลก์เพจ Facebook : uni Thailand และติดตาม TikTok : @unithailand
 • อัดคลิปวิดีโอออกสเตปเต้นตามเพลงสุดคิ้วท์ หรือสร้างคอนเทนต์สุดสร้างสรรค์ โดยใช้แผ่นเสียง เพลง #ปากกาบอกรัก ของศิลปิน Signo RT1 ที่อยู่บนช่องทาง TikTok เท่านั้น
 • ในวิดีโอคอนเทนต์ต้องมีปากกาเจล uni Signo RT1 ให้ปรากฏอยู่ในคลิป
 • อัปโหลดวิดีโอลงบนช่องทาง TikTok ของตนเอง พร้อมใส่แคปชั่นและติดแฮชแท็ก #ปากกาบอกรัก และ #SignoRT1 และตั้งค่าเป็นสาธารณะ

ระยะเวลา

 • ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 11:00 น. ถึง 7 มิถุนายน 2567 เวลา 23:59 น.

เกณฑ์การตัดสิน

 • คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้รับของรางวัล โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกจากคลิปวิดีโอที่ใช้แผ่นเสียง เพลง “ปากกาบอกรัก” ของศิลปิน Signo RT1 ตรงตามโจทย์ที่มอบให้อย่างครบถ้วน โดยถือปากกาเจล uni Signo RT1 ให้ปรากฏอยู่ในคลิป และถูกอัปโหลดบนช่องทาง TikTok ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมใส่แคปชั่น และติดแฮชแท็ก #ปากกาบอกรัก และ #SignoRT1 รวมถึงคลิปวิดีโอจะต้องโชว์ถึงความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ตามสไตล์ของตัวเอง โดนใจคณะกรรมการที่สุด
 • ตัดสินในวันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการบริษัท เอนี่มายด์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • ประกาศผลวันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook uni Thailand และทางเว็บไซต์ www.mp-uni.com/th/
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านช่องทางอินบอกซ์ (Messenger) บน Facebook uni Thailand ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้องครบถ้วน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • หมายเหตุ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

รางวัลการประกวด

 • เงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับผู้ที่มีท่าเต้นสร้างสรรค์ น่ารัก โดนใจ ในสไตล์ของตัวเอง (จำนวน 1 รางวัล)
 • เงินรางวัล 10,000 บาท สำหรับผู้ที่สร้างคอนเทนต์ได้อย่างสร้างสรรค์ โดดเด่น แปลกใหม่ (จำนวน 1 รางวัล)
 • เงินรางวัล 5,000 บาท สำหรับรางวัล popular โดยตัดสินจากวิดีโอที่มีจำนวนยอด View มากที่สุด *ซึ่งไม่สามารถโปรโมตโพสต์ได้ (จำนวน 2 รางวัล) รวมมูลค่าของรางวัลนี้เป็นจำนวนทั้งหมด 10,000 บาท

หมายเหตุ

 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาเงื่อนไขและข้อตกลงการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ
 • ผู้ร่วมกิจกรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึง Facebook และ TikTok
 • พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท มิตซูบิชิ เพนซิล (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท เอนี่มายด์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ผลิตโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม รวมถึงครอบครัว ไม่มีสิทธิร่วมกิจกรรมนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข และของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาให้รางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติตามกติกาครบทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเท่านั้น
 • การตัดสินและการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุดในทุกกรณี ไม่สามารถฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ กับทางบริษัทฯ ได้
 • หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯจะตัดสิทธิ์การร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ยืด ขยาย หรือถอน กิจกรรมและของรางวัลได้โดยดุลพินิจของบริษัทฯ เพียงผู้เดียว
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญเสีย บาดเจ็บ หรือความรับผิดใด ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการร่วมกิจกรรม หรือเกิดขึ้น จากบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม รวมถึง ไม่รับผิดชอบในความขัดข้อง หรือ การหยุดชะงักของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์มือถือ หรือระบบ Facebook และ TikTok แต่อย่างใด
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดใด ๆ ต่อการสูญเสีย หรือเสียหายอันเกิดมาจากเหตุธรรมชาติ การกระทำของภาครัฐ หรือเหตุ สุดวิสัยอื่นใดก็ตาม โดยบริษัทฯ ไม่รับผิดในการชดใช้ค่าทดแทนใด ๆ หรือค่าอื่นใดสำหรับการสูญเสียหรือเสียหายดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด
 • ผู้ที่ได้รับของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของของรางวัล
 • การยืนยันสิทธิ์ สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านช่องทางอินบอกซ์ (Messenger) บน Facebook uni Thailand ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร พร้อมลงลายเซ็นต์สำเนาถูกต้องครบถ้วน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เงินรางวัลจะถูกโอนเข้าธนาคารของผู้ที่ได้รับภายใน 30 วัน

ติดต่อสอบถาม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video