News Photo contest

ประกวดหนังสั้น “Climate Short Film” เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival)

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “Climate Short Film” ชิงเงินรางวัลลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

ประเภทการประกวด

หนังสารคดี (documentary)

หนังสั้นประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี (non-documentary)

คุณสมบัติของหนังสั้น

มีประเด็นนำเสนอที่มีความเกี่ยวข้องกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น ปรากฎการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อคนและชุมชน การรับมือต่อวิกฤติ นวัตกรรมในการปรับตัวหรือลดก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ) ประเด็นที่นำเสนออาจจะเป็นเรื่องเฉพาะในบางพื้นที่ หรือเป็นประเด็นกว้างหรือลึก มีการนำเสนอที่สร้างสรรค์ มีพลัง หรือท้าทาย กระตุ้นต่อมคิด

ความยาวไม่เกิน 15 นาที

ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นสารคดี หนังฟิคชั่น หนังทดลอง แอนิเมชั่น เป็นต้น

ผลิตในประเทศไทยหรือประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2565 หนังสั้นที่ไม่ใช่ภาษาไทยกลาง ต้องมีคำบรรยายภาษาไทยด้วย

ผลงานที่เคยส่งเข้าเทศกาลแต่ยังไม่เคยได้รับการคัดเลือกสามารถส่งให้ทางเทศกาลพิจารณาอีกครั้ง อย่างไรก็ตามทางเทศกาลแนะนำให้ผู้ผลิตปรับปรุงผลงานเพิ่มเติม

กำหนดระยะเวลา

เปิดรับผลงานวันนี้ จนถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566

จัดแสดงผลงานที่ผ่านการคัดเลือกที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2567

กระบวนการคัดเลือก

หนังสั้นที่ส่งเข้าเทศกาลทุกเรื่อง จะถูกคัดเลือกรอบแรกโดยทีมงานของ CCCL โดยเกณฑ์การคัดเลือกจะแบ่งเป็นเนื้อหาของภาพยนตร์ รูปแบบการนำเสนอทางภาพและเสียง และความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกฉายในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนครั้งที่ 4 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2567

หลังจากนั้น หนังสั้นที่ถูกคัดเลือก จะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินอันได้แก่ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ คนทำหนัง และผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัดสินรางวัลในสายประกวดหลัก สำหรับรางวัลพิเศษ จะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการต่างกลุ่มตามประเภทรางวัล โดยรางวัลทั้งหมดจะประกาศในเทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยนครั้งที่ 4

เงื่อนไขการสมัคร

ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าเทศกาลจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

Link หนังสั้นที่ผู้สมัครส่งให้ทางเทศกาลพิจารณานั้นจะต้องสามารถรับชมได้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2567

ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เทศกาลพิจารณาได้ กรุณาระบุว่าหนังสั้นไม่สมบูรณ์ตรงส่วนใด เช่น ยังไม่ได้ผสมเสียง เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งให้เทศกาลทราบเมื่อหนังเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางเทศกาลขอแนะนำให้ผู้สมัครส่งหนังเฉพาะเวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เทศกาล

CCCL Film Festival ไม่สามารถให้ฟีดแบกหรือความคิดเห็นต่อผู้สมัครที่ส่งหนังสั้นเข้าเทศกาล

หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องนำส่งไฟล์ภาพยนตร์สำหรับฉายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับเทศกาล หลังจากได้รับแจ้งจากทีมงานเทศกาล

ผู้สมัครยินยอมให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) สามารถใช้ภาพนิ่ง ตัวอย่าง วิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสั้นในการประชาสัมพันธ์เทศกาลและกิจกรรมของเทศกาล รวมถึงอนุญาตให้ CCCL Film Festival จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา

หากหนังสั้นผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครมีสิทธิ์ที่จะอนุญาตให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา

เทศกาลขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัลชนะเลิศ หากกรรมการตัดสินมีมติเห็นชอบ

เทศกาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รางวัลการประกวด

รางวัลหลัก

การประกวดหนังสั้นจะถูกตัดสินโดยนักวิจารณ์หนัง คนทำหนัง และนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทสารคดี

ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี

โดยรางวัลการประกวดจะเป็นดังนี้

รางวัลชนะเลิศ (Grand Jury Prize): 50,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ (Jury Prize): 30,000 บาท

รางวัลชมเชย (Special Mention): 15,000 บาท

รางวัลพิเศษ

รางวัลขวัญใจยุวทูต: 20,000 บาท รางวัลนี้ตัดสินโดยยุวทูต CCCL ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูต CCCL

รางวัลขวัญใจผู้ชม: 20,000 บาท รางวัลนี้ตัดสินโดยผู้เข้าร่วมเทศกาล โดยผู้เข้าชมแต่ละคนจะมีสิทธิ์โหวตให้คะแนนหนังสั้นที่ตัวเองชื่นชอบ

รางวัลพิเศษสำหรับหนังสั้นจากเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปี: 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

www.facebook.com/ccclfilmfest

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video