News Photo contest

ประกวดหนังสั้น “Nern Nern Short Film Contest”

Nern Nern ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “Nern Nern Short Film Contest” ภายใต้ Concept “ทำตั้งแต่เนิ่นๆ (Nern Nern)” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 25,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เน้นสร้างการรู้จัก และถ่ายทอดคุณค่าของแอปพลิเคชัน สอดแทรกเข้าไปในหนัง โดยที่ไม่จำเป็นต้องนำแอปพลิเคชันเข้าไปแสดงในเนื้อหาแบบตรงๆ ไม่เน้นขายของ แต่เน้นให้จดจำว่า เนิ่นๆ (Nern Nern) คืออะไร

เนิ่นๆ (Nern Nern) คืออะไร ?

 • เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย พัฒนาจากแนวคิดที่ว่าการเงินที่ดียิ่งเริ่มเร็วยิ่งได้ผลดีมีโอกาสสำเร็จมาก
 • เน้นกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการบริหารเงินออมให้งอกเงยได้อย่างต่อเนื่อง ไร้กังวล (มีมืออาชีพคอยจัดพอร์ตและเลือกกองทุนให้)  
 • กลุ่มเป้าหมายเริ่มมีเงินเก็บ (ช่วงอายุประมาณ 25-35 ปี)   
 • บริหารเงินลงทุนตามเป้าหมาย ด้วยบริการกองทุนส่วนบุคคลขนาดย่อม ที่ลงทุนโดยคำนึงถึงเป้าหมายการใช้เงินของผู้ใช้

รายละเอียดเนื้อหาสำหรับจัดทำหนังสั้น

 • จัดทำหนังสั้นที่มี ความมยาวอย่างน้อย 2 นาที แต่ไม่เกิน 8 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ การผลิตและการตัดต่อ แต่เน้นที่คุณภาพเนื้อหา และความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทำภายใต้ Concept “ทำตั้งแต่เนิ่นๆ (Nern Nern)” ให้เริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ จะดีกว่า

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานใหม่ ที่ไม่เคยเผยแพร่ และไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
 • ไฟล์ผลงานต้องเป็นไฟล์ประเภทไฟล์ MOV, MPEG, MP4, AVI, WMV อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1080 p (1920×1080) สัดส่วนขนาดวิดีโอตามหลักมาตรฐานทั่วไป
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ทางผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เนื้อหาสาระของหนังสั้น ต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดการขัดแย้ง และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจน ไม่ลามก อนาจาร ไม่ขัดแย้งต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ของหลักศาสนาใด
 • หลีกเหลี่ยงการแสดงเครื่องหมายการค้าของบริษัทอื่นๆ (หากไม่จำเป็น)
 • หากปรากฏว่าผลงานของผู้เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาที่กำหนด คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้น
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น รวมถึงผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดย บริษัทฯ สามารถแก้ไขได้ตาม ความเหมาะสม เพื่อนำผลงานไปใช้ในการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของผลงาน และไม่จำเป็นต้องแจ้งให้เจ้าของผลงานทราบ
 • โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ และหากตรวจสอบพบในภายหลังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาดคุณสมบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคณะกรรมการ จะเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด
 • ผู้ชนะรางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอดแชร์ = 3 คะแนน และยอดไลก์ = 1 คะแนน (โดยห้ามมิให้ใช้บริการปั๊มไลก์ และแชร์ หากจับได้จะถูกตัดสิทธิ์ทันที) ผ่านการโพสต์ผลงานทาง Facebook และติด  #NernNernApp โดยสิ้นสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 15 มี.ค. 67
 • การส่งหนังสั้น เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวด เข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นทุกประการ
 • นอกจากนี้หากส่งผลงานมาในรูปแบบ วิดีโอเต็มเรื่อง และมีเวอร์ชั่นสำหรับตัดสั้นด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

การส่งผลงาน

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องกรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มข้างต้น พร้อมอัปโหลดลิงก์ Google Drive หรือเว็บฝากลิ้งก์อื่นๆ ที่ปลอดภัย โดยตั้งชื่อ Folder ตามชื่อผลงาน พร้อมอัพโหลดไฟล์ผลงานลงใน Folder ตามที่กำหนด โดยเปิดสิทธิการเข้าถึงเป็นสาธารณะ ภายในวันที่ 29 ก.พ. 67 เวลา 23.59 น. เท่านั้น

สรุประยะเวลา

 • ปิดรับผลงาน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
 • ประกาศผลงานผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 5 มีนาคม 2567
 • ปิดการนับคะแนนรางวัล Popular Vote วันที่ 15 มีนาคม 2567
 • ประกาศรางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote วันที่ 20 มีนาคม 2567

เกณฑ์การให้คะแนนรางวัลชนะเลิศ (100 คะแนน แบ่งเป็นหมวดละ 25 คะแนน)

 • แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้อง และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์
 • เทคนิคของภาพยนตร์สั้น เช่น การเล่าเรื่อง การจัดภาพ มุมกล้อง การตัดต่อ เป็นต้น
 • แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์
 • คุณภาพ ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ ชัดเจน และส่งเสริมบรรยากาศโดยรวม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ มูลค่าเงินรางวัล 13,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่าเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote มูลค่าเงินรางวัล 4,000 บาท

รายละเอียดพิ่มเติม  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video