News Photo contest

ประกวดหนังสั้น “OKAMOTO SHORT FILM CONTEST”

Okamoto Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “OKAMOTO SHORT FILM CONTEST” ในหัวข้อ “เรื่องเพศคือเรื่อง OK” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 • นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา

 • เนื้อหาของหนังสั้นมีความยาวไม่เกิน 1 นาที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)
 • เนื้อหาของหนังสั้นมีการนำเสนอและสื่อให้เห็นว่า “เรื่องเพศคือเรื่อง OK” มีความสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • การผลิตผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ สไตล์ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิต และการตัดต่อ สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานใหม่ ที่ไม่เคยเผยแพร่ และไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
 • ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงานโดยต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน
 • หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือมีการกระทำที่ละเมิดกฎหมาย ผู้ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ทางผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
 • เนื้อหาสาระของหนังสั้น ต้องไม่พาดพิงเรื่องการเมือง ก่อให้เกิดการขัดแย้ง และต้องไม่เข้าข่ายหมิ่นสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่ดูถูก ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจน ไม่ลามก อนาจาร ไม่ขัดแย้งต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม ของหลักศาสนาใด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ร่วมของ Okamoto Thailand และผู้ส่งเข้าประกวด โดย Okamoto Thailand มีสิทธิ์ในการปรับเพิ่มหน้าแรกในตอนต้นของคลิป เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ และนำทุกคลิปเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook / Youtube และสื่อออนไลน์ อื่น ๆ ตามที่ Okamoto Thailand เห็นเหมาะสม โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าของผลงาน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
 • ผู้ชนะรางวัล Popular Vote ตัดสินจากยอด Like สูงสุด ผ่านการโพสต์ผลงานทาง Facebook และติด #OKAMOTOSHORTFILMCONTEST โดยสิ้นสุด ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 10 ธันวาคม 2566
 • การส่งหนังสั้น เข้าประกวด ให้ถือว่าผู้เข้าประกวด เข้าใจ และตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นทุกประการ

การสมัครและส่งผลงาน

 • 1 – 30 พฤศจิกายน 2566 สมัครและส่งผลงานผ่านทาง E-mail : [email protected]
 • 1 – 15 ธันวาคม 2566 นำเสนอผลงานผ่านช่องทาง Social Network (Facebook / Youtube)
 • 18 ธันวาคม 2566 ประกาศผลรางวัลผ่านทาง Facebook.com/OkamotoCondomsThailand
 • 20 ธันวาคม 2566 รับรางวัล ณ บริษัท ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 • เอกสารแนบการสมัคร

1. ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ จำนวน 1 ชุด/คน

3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือสำเนาหลักฐานการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ชุด/คน (เฉพาะกรณีสมัครประเภทอุดมศึกษา)

4. หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา จำนวน 1 ชุด/ทีม (เฉพาะกรณีผู้สมัครประเภทอุดมศึกษา)

การตัดสินผลงาน

 • แก่นเรื่อง (Theme) ความสมบูรณ์สอดคล้อง และสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 20 คะแนน
 • เทคนิคของภาพยนตร์สั้น เช่น การเล่าเรื่อง การจัดภาพ มุมกล้อง การตัดต่อ เป็นต้น 20 คะแนน
 • แนวคิด ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • ระบบเสียง ระบบภาพ มีความสัมพันธ์ ชัดเจน และส่งเสริมบรรยากาศโดยรวม 20 คะแนน
 • ลำดับคะแนนจากการ Like ผ่าน Facebook 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ มูลค่าเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 มูลค่าเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 มูลค่าเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล มูลค่าเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote มูลค่าเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video