News Photo contest

ประกวด “SET TikTok Challenge” หัวข้อ “#FinHack แฮ็กชีวิต แชร์ทริกการเงิน”

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Thailand) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “SET TikTok Challenge” หัวข้อ “#FinHack แฮ็กชีวิต แชร์ทริกการเงิน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

กติกาการเข้าร่วม

ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 50 ท่านแรกที่มียอดไลก์สูงสุด จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่โพสต์คอนเทนต์ แชร์ทริกง่าย ๆ แบ่งปันเคล็ดลับ ทางการเงิน การออม การลงทุน ภายใต้แคมเปญ #FinHack และ/หรือเล่นเอฟเฟกต์ “FinHack Variety Show” ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เท่านั้น

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องติด Hashtag จำนวน 2 Hashtag ได้แก่ #FinHack และ #SETThailand ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถโพสต์คอนเทนต์ได้ไม่จำกัดจำนวน แต่ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 แอ็กเคานต์ ต่อ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ 24 ต.ค. 66 (เวลา 00.00 น.) ถึงวันที่ 30 พ.ย. 66 (เวลา 23.59 น.)

คอนเทนต์ที่ถูกต้องตามกติกาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับพิจารณาการรับรางวัล คอนเทนต์ต้องโพสต์ลงบนแพลตฟอร์ม TikTok ในช่วงเวลาแคมเปญ คอนเทนต์จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเงิน การออม การลงทุน ภายใต้แคมเปญ #FinHack ที่ระบุไว้ ขอสงวนสิทธิ์ไม่แจกของรางวัล หากคอนเทนต์ที่โพสต์ ทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การใช้คำที่สุ่มเสี่ยง การพูดพาดพิงให้เกิดความเสียหาย การพูดถึงการเงิน-การลงทุนที่ผิดกฎหมาย การชักชวนให้คนมาลงทุนตลอดจนการโฆษณาเกินจริง คอนเทนต์จากครีเอเตอร์ที่ถูกเลือกมาบูสต์โพสต์ ใน Branded Mission และคอนเทนต์จาก KOLs (Key Opinion Leaders) ที่มีการจ้างงาน จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับรางวัลจากกิจกรรม คำตัดสินของกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

เกณฑ์การพิจารณาผู้ได้รับรางวัล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบถ้วน และมีจำนวนยอดไลก์สูงสุด 50 คนแรก จะได้รับ Lazada Voucher มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 50 รางวัล (มูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,000 บาท) ภายใต้ระยะเวลาแคมเปญ วันที่ 24 ต.ค. 66 – 30 พ.ย. 66 โดยจะหยุดนับยอดไลก์ในวันที่ 30 พ.ย. 66 เวลา 23.59 น. หากยอดไลก์เทียบเท่ากัน คณะกรรมการจะพิจารณาการเรียงลำดับจากยอด Engagement รวม ได้แก่ จำนวนยอดไลก์ จำนวนคอมเมนต์ จำนวนเซฟโพสต์ และจำนวนแชร์โพสต์ ของคอนเทนต์ ณ วันที่นับคะแนน หากยังเทียบเท่ากัน คณะกรรมการจะให้คะแนนในการทำคอนเทนต์ ได้แก่ ความถูกต้องของเนื้อหาความคิดสร้างสรรค์ และความสนุกในการเล่าเรื่อง คณะกรรมการเริ่มพิจารณาผู้ได้รับรางวัล ในวันที่ 1 ธ.ค. 66 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ ได้รับรางวัล ในวันที่ 12 ธ.ค. 66 ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย : SET Thailand ผู้ได้รับรางวัลสามารถติดต่อเพื่อยืนยันสิทธิ์ ภายใน 14 ธ.ค. 66 ผ่านทาง Inbox ของแพลตฟอร์ม TikTok “SET Thailand” (โดยของรางวัลจะถูกจัดส่งพร้อมกัน จำนวน 50 รางวัล เมื่อผู้ชนะยืนยันสิทธิ์ครบทุกคน)

การยืนยันตัวตนเพื่อรับของรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ชนะที่ได้รับรางวัล ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 12 ธ.ค. 66 ได้แก่ เว็บไซต์ www.setinvestnow.com สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook, TikTok : SET Thailand ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับรางวัลทาง Inbox ของ Account TikTok “SET Thailand” เพื่อยืนยันตัวตน ในการรับของรางวัล ภายในเวลา 23.59 น. ของ วันที่ 14 ธ.ค. 66 ผู้มีสิทธิ์ได้รางวัล จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่แอดมิน ให้ทำการยืนยันตัวตน โดยการแจ้งข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, รูปถ่ายสำเนาบัตรประชาชน, เลขที่บัตรประชาชน, อีเมล, ที่อยู่ที่ติดต่อได้ ผ่านแบบฟอร์มที่ทีมงานจัดส่งให้ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด/ร้องขอจากผู้รับรางวัล เพื่อยืนยันตัวตนอย่างถูกต้อง ของรางวัลจะถูกจัดส่งพร้อมกัน จำนวน 50 รางวัล เมื่อผู้ชนะยืนยันสิทธิ์ครบทุกคน หากทีมงานติดต่อผู้รับรางวัลไม่ได้ หรือผู้รับรางวัลไม่ดำเนินการตามขั้นตอนยืนยันตัวตน เพื่อรับสิทธิ์ในการรับรางวัล เช่น การยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด การยืนยันผ่านเอกสารหลักฐานตามที่บริษัทฯ ร้องขอ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการรับรางวัลอย่างเป็นเอกฉันท์ เมื่อผู้รับรางวัล ปฏิบัติตามข้อกาหนดครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งรางวัล ผ่านทางอีเมลตามที่ผู้ได้รับรางวัลแจ้งไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับหรือเรียกคืนรางวัล ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าผู้ที่ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หรือไม่สามารถรับโอนของรางวัลได้ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสารองถัดไป

ข้อตกลงอื่นๆ

ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการให้ทั้งหมด รูปของรางวัลที่ปรากฏในข่าวประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ โฆษณา บรรจุภัณฑ์ หรืออื่นใดนั้น เป็นเพียงภาพตัวอย่างเพื่อการโฆษณาเท่านั้น ของรางวัลจริงนั้นอาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏได้ ของรางวัลต่าง ๆ ที่มอบให้กับผู้ชนะรางวัลนั้นไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น และไม่สามารถเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้

บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเผยแพร่การใช้ชื่อ และ/หรือภาพถ่าย และ/หรือวิดีโอของผู้ร่วมกิจกรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณา และ/หรือการประชาสัมพันธ์เพื่อการขาย โดยไม่ต้องบอกกล่าวใด ๆ ต่อผู้แลกรับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลรับทราบ และตกลงให้บริษัทฯ นำภาพที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

รางวัลการประกวด Voucher Lazada 1,000 บาท จำนวน 50 รางวัล มูลค่ารวม 50,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

  • Contact Center 02-009-9999

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video