News Pr news

ฟูจิฟิล์มเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้และสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพื่อยุติวัณโรคใน “วันวัณโรคสากลประจำปี 2567”

กรุงเทพฯ 21 มีนาคม 2567 — บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Total Healthcare Solution เร่งเดินหน้าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเป้าหมายการยุติวัณโรคทั่วโลก ในวันวัณโรคสากล ที่ตรงกับวันที่ 24 มีนาคมของทุกปี โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดขึ้นเพื่อย้ำเตือนถึงการระบาดที่เพิ่มขึ้นของวัณโรคทั่วโลก โดยฟูจิฟิล์ม ประกาศนำเครื่องเอกซเรย์ล้ำสมัยมาช่วยบุคลากรทางการแพทย์เพื่อยกระดับการตรวจคัดกรอง เพราะการตรวจพบเชื้อได้ไวเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาวัณโรค ฟูจิฟิล์มมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์โลกที่มีสุขภาวะที่ดีขึ้นผ่านการนำเสนอนวัตกรรมล้ำสมัยที่ช่วยลดการสูญเสียที่ป้องกันได้ และนำรอยยิ้มมาสู่ผู้คนอีกมาก ภายใต้จุดมุ่งหมายใหม่ขององค์กรในการ “แต่งแต้มรอยยิ้มให้โลกของเรา

วันวัณโรคสากล 2567 มาพร้อมกับธีม ‘‘Yes! We can end TB!– ยุติวัณโรค เราทำได้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับโรคระบาดและมุ่งเน้นในการลงมือปฏิบัติมากกว่าการให้คำมั่นสัญญา โดย WHO สนับสนุนการตรวจคัดกรองด้วยการเอกซเรย์ทรวงอกควบคู่ไปกับการตรวจเสมหะ นอกจากนี้ WHO ยังแนะนำการใช้เทคโนโลยี AI สำหรับการวิเคราะห์การเอกซเรย์ทรวงอกในภูมิภาคที่มีบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไม่เพียงพอในการคัดกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัย

ในปี 2565 WHO รายงานว่ามีผู้ป่วยวัณโรคอยู่ราว 10.6 ล้านคนทั่วโลก และคร่าชีวิตคนไปกว่า 1.3 ล้านคน โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยวัณโรคสูง ด้วยตัวเลขผู้ป่วย 155 คน ต่อประชากรแสนคน จากข้อมูลของกองวัณโรค กรมควบคุมโรค คาดว่าทุกปีมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ในไทยมากกว่า 111,000 ราย ส่วนอัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 12,000-14,000 คนต่อปี  หรือคิดเป็นกว่า 40 คนต่อวัน ซึ่งตัวเลขที่สูงมากนี้ชี้ให้เห็นถึงความเร่งด่วนในการหาวิธีเพื่อรับมือกับวัณโรคในประเทศไทย รวมถึงการเร่งทางแนวทางป้องกัน การวินิจฉัย และการรักษาโรค เพื่อช่วยขับเคลื่อนการยุติวัณโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด

มร. โซ มารูโอะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ฟูจิฟิล์ม มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง ในแต่ละปีผู้คนกว่า 10 ล้านคนที่ต้องป่วยด้วยวัณโรค ถือเป็นหนึ่งในโรคติดต่อที่มีผู้ป่วยมากที่สุด เราตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อนำผู้ป่วยมารักษาอย่างทันท่วงที ฟูจิฟิล์ม ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในประเทศไทยและทั่วโลกเพื่อนำเสนอนวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์แบบพกพา เป้าหมายหลักของเราคือการร่วมยุติวัณโรคด้วยการเสริมศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และยกระดับวงการสาธารณสุข สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่มุ่งยุติวัณโรคภายในปี 2573”

เครื่องเอกซเรย์ FDR Xair ของฟูจิฟิล์มมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานการถ่ายภาพรังสีทรวงอกเพื่อตรวจหาวัณโรค ตามเกณฑ์ของ WHO และ IAEA ที่กำหนดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2564 โดย FDR Xair คือเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พกพาสะดวก และมาพร้อมแบตเตอรี่ในตัว ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถลงพื้นที่คัดกรองในชุมชนห่างไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในประเทศไทย โครงการตรวจคัดกรองวัณโรคมุ่งเน้นชุมชนห่างไกลและกลุ่มเปราะบาง โดยที่ผ่านมา ฟูจิฟิล์มร่วมมือกับกองวัณโรคในการสนับสนุนโครงการตรวจคัดกรองวัณโรคที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ นอกจากนี้ บริษัทยังร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทยลงพื้นที่ตรวจคัดกรองในพื้นที่ห่างไกลอย่างอำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และฟูจิฟิล์มยังทำงานร่วมกับศูนย์บริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจสุขภาพประชากรในชุมชนห่างไกลในจังหวัดเชียงราย ด้วยความสามารถเครื่องเอกซเรย์พกพา FDR Xair ที่เหมาะในการใช้งานนอกสถานที่ ฟูจิฟิล์ม ได้ช่วยให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเหล่านี้สามารถรับการตรวจเอกซเรย์ได้อย่างเท่าเทียม”

ฟูจิฟิล์ม พร้อมเดินหน้านำเสนอโซลูชันทางการแพทย์ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์และจับมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งตรวจคัดกรองวัณโรคในหลากหลายประเทศที่ได้รับผลกระทบ เช่น อินเดีย เวียดนาม ปากีสถาน และเนปาล

เนื่องในวันวัณโรคสากล 2567 ฟูจิฟิล์ม ยังรุดหน้าต่อไปเพื่อสู้กับวัณโรค มุ่งเน้นการตรวจคัดกรองเชื้อในระยะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของเรา ภายใต้จุดมุ่งหมายใหม่ของกลุ่มบริษัทฟูจิฟิล์มในการ ‘แต่งแต้มรอยยิ้มให้โลกของเรา‘ ฟูจิฟิล์มยังแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพและความท้าทายในสังคม เพื่อสร้างสรรค์สุขภาวะที่ดีและสร้างความสุขให้แก่ทุกคน” มร. โซ มารูโอะ กล่าวทิ้งท้าย

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video