Lenses News Product news

อัพเดท NiSI 250mm f/5.6 Reflex MF

อัพเดทภาพ – ข้อมูล NiSI 250mm f/5.6 Reflex MF เลนส์รีเฟล็กซ์ ระบบแมนนวลโฟกัสสำหรับกล้องฟูลเฟรม และ มีเดียมฟอร์แมท ที่มีข่าวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นเลนส์อีกรุ่นที่ช่างภาพให้ความสนในมากเพราะข้อมูลจากผู้ผลิตระบุว่ามีรูปร่าง ขนาดและโครงสร้างชิ้นเลนส์ แบบเดียวกับเลนส์ Minolta RF Rokkor 250mm f/5.6 MF เลนส์ที่มีคุณภาพสูงในอดีต นำปรับปรุงคุณภาพของ optic ด้านการเคลือบผิวชิ้นเลนส์ การถ่ายทอดรายละเอียด และเพิ่มเติมเรื่องขั้วสัมผัสไฟฟ้าส่งผ่านข้อมูลระหว่างกล้องกับเลนส์อีกด้วย

ยังไม่มีการประกาศวันวาจำหน่ายออกมาให้ทราบ แต่มีการอัพเดทราคาออกมาอยู่ที่ประมาณ $400 ครับ

สเปคเลนส์ NiSI 250mm f/5.6 Reflex MF อัพเดท

 • เลนส์ Reflex สำหรับกล้องฟูลเฟรม
 • เมาท์: E/RF/Z/GFX/X/EF/F/XCD
 • ทางยาวโฟกัส 250mm
 • ระบบแมนนวลโฟกัส
 • ชิ้นเลนส์ 6 ชิ้นจัดเป็น 3 กลุ่ม
 • รูรับแสง f/5.6
 • ระยะโฟกัสใกล้สุด 2.0 เมตร
 • อัตราขยายสูงสุด 0.14X
 • ฟิลเตอร์ 62 มม.

ที่มา : photorumors

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video