News Photo contest

โครงการ Young Director Award (ผู้กำกับน้อย) โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

โครงการ Young Director Award ผู้กำกับน้อย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาที่อายุไม่เกิน 24 ปี เข้าร่วมสมัครโครงการ ในโครงการน้อง ๆ จะได้เข้าร่วมการ workshop กับผู้กำกับมืออาชีพ และลุ้นเข้ารอบรับทุน100,000 บาทเพื่อทำหนังสั้น โดยมีผู้กำกับชั้นนำของเมืองไทย 8 คนเป็นที่ปรึกษาประจำทีม เพื่อชิงรางวัลรอบสุดท้ายมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

หมดเขตรับสมัคร 21 พฤศจิกายน 2566 อีกไม่กี่วัน รีบส่งผลงานกันเข้ามานะครับ

หลักเกณฑ์การประกวดโครงการ YOUNG DIRECTOR AWARD (ผู้กำกับน้อย)

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

1.สมาชิกในทีมจำนวน 3 คน ประกอบด้วยผู้กำกับภาพยนตร์ผู้เขียนบทภาพยนตร์และผู้กำกับภาพ

2.สมาชิกในทีมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเยาวชนอายุไม่เกิน 24 ปี (สมาชิกในทีมไม่จำเป็นต้องอยู่มหาวิทยาลัยเดียวกัน)

3.ผู้สมัครแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ทีมละ 1 เรื่อง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1. ผู้สมัครส่งเรื่องย่อบทภาพยนตร์สั้น ความยาว 5 นาทีรวมถึง Theme และ Concept ของเรื่อง ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (ฟ้อนต์Cordia New 16 point)

2. ไม่จำกัดหัวข้อและประเภทของภาพยนตร์(Genre)

3. การประกวดและรางวัล แบ่งเป็น 4 รอบ

  • รอบที่ 1 : รอบคัดเลือกเรื่องย่อบทภาพยนตร์

-เพื่อหาทีมที่จะได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ Young Director Award คัดเลือกโดย คณะกรรมการจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย คัดเหลือจำนวน 25

ทีม เพื่อเข้าร่วมอบรมในโครงการ Young Director Award กับวิทยากรมืออาชีพ

  • รอบที่ 2 : รอบนำเสนอโครงการภาพยนตร์

-คัดเลือกจาก 25 ทีม เหลือ 10 ทีม โดย Director Mentor

** ทีมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุน ทีมละ 3,000 บาท

  • รอบที่ 3 : รอบผลิตภาพยนตร์ตามโจทย์ของวิทยากรระหว่างการอบรม

-คัดเลือกจาก 10 ทีม เหลือ 8 ทีม ตัดสินโดย Director Mentor

**ทีมที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุน ทีมละ 9,000 บาท

  • รอบที่ 4 : รอบ 8 ทีมสุดท้าย ทุกทีมจะได้รับทุนสนับสนุนสำหรับผลิตภาพยนตร์สั้น ทีมละ 100,000 บาท

-เพื่อผลิตภาพยนตร์สั้น ประเด็น “การท่องเที่ยวในชุมชน” ความยาวไม่เกิน 10 นาที และประกวดในรอบสุดท้าย ตัดสินโดยคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

4. ผู้เข้ารอบโครงการ Young Director Award (ผู้กำกับน้อย) ต้องเข้าร่วมการอบรมและฝึกภาคปฏิบัติทุกกระบวนการของโครงการ Young Director Award

5. ผู้เข้ารอบโครงการ Young Director Award (ผู้กำกับน้อย) ตั้งแต่รอบ 10

ทีมสุดท้ายจะต้องนำอุปกรณ์กล้องสำหรับถ่ายภาพยนตร์อุปกรณ์บันทึกเสียง คอมพิวเตอร์สำหรับตัดต่อภาพยนตร์และอื่น ๆ เช่น ขาตั้งกล้อง ฯลฯ เพื่อใช้ฝึกภาคปฏิบัติทุกกระบวนการของโครงการ Young Director Award (ผู้กำกับน้อย)

6. ผู้เข้ารอบโครงการ Young Director Award ทุกคนต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพนักศึกษา และหนังสืออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมตลอดระยะเวลาของโครงการจากสถานศึกษา

7. การตัดสินของคณะกรรมการในทุกรอบให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

ส่งผลงานทางอีเมล [email protected] ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ติดตามข่าวสารการประกวดและข้อมูลเพิ่มเติม

เพจ Facebook : Young Director Award ผู้กำกับน้อย

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video