Knowledge Photography

6 เรื่องที่ควรรู้ของ TC (Teleconverter)

TC (Teleconverter)​ หรือ เทเลคอนเวอร์เตอร์ เป็นอแดปเตอร์ที่ใช้สำหรับต่อท้ายเลนส์เพิ่มทางยาวโฟกัสของเลนส์ เพื่อดึงภาพจากระยะไกลเข้ามาให้ใกล้ได้มากขึ้น เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่ช่างภาพสายกีฬา ถ่ายนก หรือ wildlife นิยมใช้

ปัจจุบัน การถ่ายภาพด้วยเลนส์เทเลโฟโต้ เลนส์เทเลโฟโต้ซูม ได้รับความนิยมสูงขึ้นมาก มีค่ายกล้องหลายแบรนด์ที่ทำเลนส์เทเล หรือเทเซูมแบบมีเทเลคอนเวอร์เตอร์ในตัวออกมาให้เห็นหลายรุ่นมากขึ้น เช่น Nikon, Canon, Olympus (ปัจจุบันคือชื่อ OM Digital) เลนส์ที่มีเทเลคอนเวอร์เตอร์ในตัวนี้สามารถเลือกใช้งานที่ระยะปรกติ หรือระยะที่รวมกำลังขยายของเทเลคอนเวอร์เตอร์ ซึ่งจะมีการสูญเสียแสงตามปรกติ แต่จะพกพาง่ายกว่า ใช้งานได้สะดวกกว่า ไม่ต้องเสียเวลาถอดหรือใส่เทเลคอนเวอร์เตอร์เข้าออกจากบอดี้ ตอนนี้อาจจะยังมีเลนส์ให้เลือกไม่มากรุ่น แต่ในอนาคตน่าจะมีเลนส์แบบนี้ออกมาเพิ่มอีกหลายตัว

     ด้านในของ Teleconverter จะมีชิ้นเลน​ส์จัดวางหลายชิ้น มีข้อจำกัดในการใช้งานบางอย่าง และใช้งานได้กับเลนส์บางรุ่นที่ออกแบบท้ายเลนส์ให้มีระยะที่สามารถต่อกับ TC ได้ เช่นเลนส์ซูมเทเลโฟโต้ 70-200mm, 100-300mm หรือเลนส์เทเลโฟโต้ทางยาวโฟกัสสูงๆ เช่น 300mm, 400mm เป็นต้น ก่อนที่จะซื้อ TC มาใช้ซักตัว ควรจะต้องเรียนรู้ถึงคุณสมบัติของ TC ให้ดี และหาข้อมูลกับเลนส์ที่ใช้งานกับ TC ได้ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

มาดูกันว่าคุณสมบัติของ TC ที่ควรรู้มีอะไรบ้าง

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video