Basic

Gears for Videography

แม้ว่าโดยทั่วไปอุปกรณ์พื้นฐานที่นักถ่ายภาพมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นกล้อง และเลนส์จะเพียงพอสำหรับการถ่ายวิดีโอง่ายๆ หรือเพื่อเรียนรู้วิธีการปรับตั้งและควบคุมกล้องเมื่อถ่ายวิดีโอ แต่หากคุ้นเคยกับการถ่ายและต้องการยกระดับการถ่ายวิดีโอไปอีกขั้น ก็ไม่แตกต่างจากการถ่ายภาพที่มักต้องมีอุปกรณ์เสริมมาช่วย ซึ่งหลายอุปกรณ์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการถ่ายวิดีโอหากคิดจะจริงจังยิ่งขึ้น ในขณะที่บางอุปกรณ์เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการถ่ายวิดีโอทั่วไป

อุปกรณ์สำหรับเพิ่มความนิ่งของกล้อง

ไม่มีสิ่งใดที่จะบ่งบอกความเป็นมือสมัครเล่นของผู้ถ่ายรวมทั้งทำลายความน่าสนใจของวิดีโอได้เท่ากับฟุตเทจที่สั่น ดังนั้นนักถ่ายภาพจึงควรมีขาตั้งกล้องที่มั่นคงและอาจรวมไปถึงหัวขาตั้งสำหรับวิดีโอด้วย เพราะด้วยอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้สามารถแพนกล้องจากด้านหนึ่งไปด้านหนึ่งหรือปรับทิลต์เพื่อก้ม-เงยกล้องได้ราบลื่น อย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องใช้ขาตั้งกล้องสำหรับวิดีโอที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกล้องวิดีโอมืออาชีพขนาดใหญ่และนํ้าหนักมากกว่ากล้องถ่ายภาพ หากใช้ขาตั้งกล้องที่รองรับนํ้าหนักมากได้อยู่แล้ว

ส่วนหัวขาตั้งกล้องสำหรับวิดีโออาจมีราคาค่อนข้างสูงสำหรับผู้ที่เริ่มต้น แต่หากคิดจะซื้อก็ควรเลือกที่สามารถรองรับนํ้าหนักสูงสุดของชุดอุปกรณ์ที่ใช้ได้ซึ่งอาจประกอบด้วยกล้องพร้อมเลนส์รวมไปถึงไมโครโฟน, อุปกรณ์สำหรับ Follow-Focus, สไลเดอร์สำหรับกล้อง

นอกจากนี้การใช้หัวขาตั้งกล้องสำหรับวิดีโอจะช่วยให้นักถ่ายภาพสามารถควบคุมกล้องได้นุ่มนวลและราบลื่นกว่าหัวขาตั้งกล้องทั่วไป โดยควรเลือกหัวที่สามารถปรับความหนืดในการเคลื่อนหัวทั้งการแพนและทิลต์ได้

อุปกรณ์สำหรับเสียง

สิ่งหนึ่งที่ทำให้วิดีโอแตกต่างจากภาพนิ่งอย่างมากคือ วิดีโอที่ดีไม่ได้หมายถึงเฉพาะภาพที่คมชัด ไม่สั่นไหว และมีมุมมองที่ดีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเรื่องของเสียงด้วย ดังนั้นหากต้องการสร้างความประทับใจให้กับผู้ดู จึงควรทำให้แน่ใจว่าวิดีโอที่ถ่ายมีการบันทึกเสียงที่ดีโดยที่ให้ความสำคัญต่อการบันทึกเสียงไม่แตกต่างกับการบันทึกภาพ อย่างไรก็ตามในแง่ของการบันทึกเสียงที่ดีไมโครโฟนในตัวของกล้องทั้ง DSLR และ Mirrorless อาจไม่สามารถตอบสนองได้ ทำให้นักถ่ายวิดีโอจำเป็นต้องมีอุปกรณ์สำหรับบันทึกเสียงที่ดี ซึ่งหมายถึงการลงทุนกับไมโครโฟนภายนอกที่สามารถติดเข้ากับฮอทชูของกล้องและต่อกับกับกล้องได้โดยตรงสำหรับการบันทึกเสียง ซึ่งไมโครโฟนรุ่นดีๆ จะมีทั้งขนาดที่ไม่ใหญ่พร้อมกับ Shock Mount, ฟิลเตอร์ High Pass รวมทั้งยังสามารถปรับเพิ่มและลดระดับเสียงที่บันทึกได้มาก โดยการปรับเพิ่มระดับเสียงที่บันทึกได้มากจะเป็นประโยชน์สำหรับการถ่ายวิดีโอที่อยู่ใกล้และซูมภาพเข้าไปเพราะจะช่วยเพิ่มความดังของเสียงก่อนบันทึกในกล้องได้

แสง

แสงคืออีกสิ่งที่สามารถเพิ่มคุณภาพให้วิดีโอได้รวมทั้งยังแตกต่างกับภาพนิ่ง เพราะในขณะที่การเพิ่มแสงเมื่อถ่ายภาพมักจะใช้แสงที่มีความสว่างเพียงช่วงเวลาสั้นๆ อย่างแฟลช แต่การถ่ายวิดีโอซึ่งเป็นภาพที่มีถูกบันทึกต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่งจะต้องการแสงที่มีความสว่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการเพิ่มแสงเมื่อถ่ายวิดีโอก็มีความสะดวกมากขึ้นด้วยการมีไฟ LED ขนาดเล็กใช้แบตเตอรี่ซึ่งติดบนฮอทชูของกล้องได้รวมทั้งยังมีราคาไม่สูงให้เลือกใช้ โดยที่ไฟ LED เหล่านี้มีทั้งรุ่นที่สามารถปรับระดับความสว่างได้ รวมไปถึงสามารถควบคุมการกระจายแสงได้ ในขณะที่ไฟ LED บางรุ่นที่มีการทำงานเพิ่มมากขึ้นจะสามารถปรับอุณหภูมิสีได้เพื่อการปรับให้สีบนวัตถุเหมือนหรือแตกต่างกับสีของแสงที่ฉากหลัง อย่างไรก็ตามในการเลือกซื้อไฟ LED นักถ่ายภาพควรตรวจสอบทั้งกำลังไฟและการทำงานที่เพียงพอต่อความต้องการ

การ์ดบันทึกภาพ

แม้นี่จะเป็นอุปกรณ์ที่นักถ่ายภาพุกคนมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น SD หรือ CF การ์ดที่ใช้ร่วมกับกล้อง แต่เมื่อจะถ่ายวิดีโอนักถ่ายภาพอาจต้องพิจารณาดูสักหน่อยว่าสิ่งที่ใช้บันทึกข้อมูลภาพที่มีอยู่นั้นเหมาะสำหรับการถ่ายวิดีโอหรือไม่ทั้งในด้านความเร็วในการเขียนข้อมูลและความจุ

สำหรับความเร็วของการ์ดบันทึกภาพที่เหมาะสำหรับใช้เพื่อถ่ายวิดีโอความละเอียด Full HD ซึ่งเป็นความละเอียดมาตรฐานทั่วไปสำหรับการถ่ายวิดีโอในปัจจุบันควรมีความเร็วในระดับคลาส 10 เป็นอย่างน้อย ซึ่งจะสามารถเขียนข้อมูลได้ประมาณ 40-45 MB/วินาทีเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องลดเฟรมเรตลง ซึ่งในการเลือกซื้อการ์ดนอกจากดูตัวเลขคลาสของการ์ดแล้วยังควรดูลงไปที่ตัวเลขการเขียนข้อมูลด้วย เพราะการ์ดจากบางผู้ผลิตแม้จะระบุว่าคลาส 10 แต่ความเร็วในการเขียนข้อมูลอาจอยู่ในระดับสิบกว่า MB/วินาที

นอกจากนี้ความจุของการ์ดบันทึกภาพยังเป็นอีกสิ่งที่สำคัญ โดยทั่วไปวิดีโอ HD ความยาว 30 นาทีจะต้องใช้พื้นที่ในการบันทึกประมาณ 8 GB ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถ่ายภาพและบิตเรตด้วย อย่างกล้อง Canon EOS 5D MkII จะใช้พื้นที่ประมาณ 38 MB ต่อการถ่ายวิดีโอ 1080p 1 วินาที ซึ่งหมายความว่าเพื่อถ่ายฟุตเทจความยาว 30 นาทีจะต้องใช้พื้นที่ประมาณ 8.6 GB ในการ์ดบันทึกภาพ และด้วยการที่มีการบันทึกข้อมูลที่สูงเมื่อถ่ายภาพวิดีโอ ดังนั้นนอกจากนักถ่ายภาพควรมีการ์ดบันทึกภาพความจุสูงแล้ว ยังควรมีการ์ดบันทึกภาพสำรองไว้ด้วยเพื่อให้เพียงพอสำหรับถ่ายวิดีโอ

อุปกรณ์ทำความสะอาดเลนส์

เนื่องจากฟุตเทจที่มีคราบหรือฝุ่นจากเลนส์ปรากฏอยู่จะไม่สามารถแก้ไขได้เหมือนในภาพนิ่ง ดังนั้นนักถ่ายภาพจึงควรทำให้แน่ใจว่าเลนส์ที่ใช้สะอาดอยู่เสมอก่อนที่จะถ่ายวิดีโอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถ่ายวิดีโอภายนอกสถานที่ในสถานการณ์ที่มีฝุ่นมาก

ฟิลเตอร์ ND

นอกจากฟิลเตอร์โปรเทกเตอร์เพื่อป้องกันหน้าเลนส์ และฟิลเตอร์โพลาไรซ์สำหรับใช้ตัดแสงสะท้อนและเพิ่มความเข้มของท้องฟ้าแล้ว ฟิลเตอร์ ND ที่ปรับระดับความเข้มได้ถืออีกอุปกรณ์ที่สำคัญและเป็นสิ่งที่ควรมีสำหรับผู้ที่ถ่ายวิดีโอ แม้ว่าเมื่อถ่ายภาพนิ่งจะไม่เคยใช้ฟิลเตอร์นี้เลยก็ตาม ด้วยด้วยฟิลเตอร์ ND ปรับระดับความเข้มได้จะช่วยให้นักถ่ายภาพสามารถควบคุมแสงที่เข้าสู่กล้องเพื่อคุมระยะชัดของภาพได้ในสถานการณ์ที่แสงมาก เนื่องจากนักถ่ายภาพต้องปรับตั้งความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมกับเฟรมเรตจึงทำให้ฟิลเตอร์ ND เป็นสิ่งที่ช่วยให้ใช้รูรับแสงกว้างที่ต้องการได้ในกรณีที่ปรับความไวแสงตํ่าสุดแล้ว และการใช้ฟิลเตอร์ ND แบบ Variable ซึ่งปรับระดับความเข้มได้ก็จะช่วยให้มีความยืดหยุ่นในการปรับรูรับแสงได้มากขึ้น

แบตเตอรี่

ไม่แตกต่างกับการ์ดบันทึกภาพที่นักถ่ายภาพจะต้องมีแบตเตอรี่กันอยู่แล้วรวมทั้งแบตเตอรีสำรองด้วย แต่สิ่งหนึ่งที่ควรคิดไว้เสมอก็คือ การถ่ายวิดีโอจะสิ้นเปลืองแบตเตอรีมากกว่าการถ่ายภาพ ดังนั้นอาจต้องเพิ่มจำนวนแบตเตอรีสำรองให้มากขึ้นเมื่อคิดจะถ่ายวิดีโอ และหากถ่ายวิดีโอในอาคารสถานที่ที่สามารถชาร์จแบตเตอรีได้ก็ควรนำเครื่องชาร์จแบตเตอรีติดไปด้วยเพื่อจะชาร์จแบตเตอรีที่ใช้จนพลังงานหมดแล้ว

เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ


อย่าลืมกด Like เพจ FOTOINFO เพื่อติดตามและอัพเดทข่าวสารใหม่ๆ อย่างทันท่วงทีกันนะคร๊าบ ^^


หากเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์และแชร์ด้วยนะครับ
FOTOINFO มี LINE@ OFFICIAL แล้ว !!! อย่าลืมแอดไลน์ @FOTOINFO (หรือสแกน QR Code ในภาพนี้)

ขอบคุณครับ

ติดตาม FOTOINFO ได้ทั้งรูปแบบนิตยสาร Free Copy, e-magazine ฟรีดาวน์โหลด และช่องทางอื่นๆออนไลน์ได้ที่
Line@ : @fotoinfo
YouTube : Fotoinfo Channel
Website : fotoinfomag.com
e-magazine : issuu.com/fotoinfomagazine


ติดตามเทคนิค ความรู้เรื่องการถ่ายภาพ กิจกรรมถ่ายภาพ และสิทธิประโยชน์มากมาย ส่งตรงถึงคุณ ได้ที่นี่ FotoinfoPlus

หรือสนใจสาระความรู้ด้านการถ่ายภาพที่น่าสนใจอื่นๆ ได้ที่นี่

https://test2.fotoinfo.online/all-about-photo/basic