Product news

Nikon กำลังพัฒนาฟีเจอร์ช่วยปรับปรุงภาพถ่าย Motion Blur โดยการใช้ AI

Nikon กำลังพัฒนาฟีเจอร์ช่วยปรับปรุงภาพถ่าย Motion Blur โดยการใช้ AI ในบอดี้กล้องร่วมกับเลนส์ เข้ามาเรียนรู้ข้อมูลที่ส่งจาก gyro sensor โดยตรงให้ทราบถึงทิศทาง และความเร็วในการเคลื่อนไหวของกล้อง และส่งข้อมูลไปยังระบบกันสั่น VR / IBIS เพื่อให้สามารถทำงานได้เต็มที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

 

AI (Artificial intelligent) หรือปัญญาประดิษฐ์ นับวันจะมีบทบาทมากขึ้นในทุกวงการ กับกล้องถ่ายภาพเองก็เช่นเดียวกัน ผู้ผลิตรายใหญ่ต่างหันมาให้ความสำคัญกับ AI อีกไม่นานน่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบต่างๆของกล้องถ่ายภาพอย่างแน่นอนครับ

ที่มา  :  thenewcamera.com