News Photo contest

การประกวดถ่ายภาพในกิจกรรม “Happy Journey with BEM 2023”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM ชวนคนรักการถ่ายภาพ มาร่วมถ่ายทอดมุมมองใหม่ใน Metro ART อาร์ตสเปซ ในสถานีรถไฟฟ้า MRT พหลโยธิน ภายใต้กิจกรรม “Happy Journey with BEM 2023” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 80,000 บาท กับช่างภาพแนวสตรีทชื่อดัง “พิชัย แก้ววิชิต” เจ้าของคำนิยาม ภาพถ่ายที่ดี อุปกรณ์ไม่สำคัญเท่ากับมุมมองที่เกิดจากความรักและความเข้าใจ เพื่อเก็บเหตุการณ์ตรงหน้าแล้วถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุด

ผลงานภาพถ่ายของทุกท่านจะได้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ Art Journey เพื่อแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่ผ่านไปมาได้สัมผัส

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  • ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2566
  • เข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 – 17.00 น.

กติกาการรับสมัคร

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่าน QR Code

2. ผู้โชคดีจะได้รับการติดต่อกลับภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2566

เงื่อนไขการรับสมัคร :

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อการร่วมกิจกรรม

2. ผู้สมัคร 1 ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาโครงการ

3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้ สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีภาพถ่ายเพื่อลงทะเบียนในวันเข้าร่วมกิจกรรม

5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้ถ่ายภาพขณะเข้าร่วมกิจกรรมและใช้ภาพถ่าย หรือข้อมูลการร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ของบริษัทฯ

6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้ใช้ผลงานที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ สามารถนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ผลิตบัตรโดยสาร ทำปฏิทิน หรืออื่นๆ ซึ่งถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

7. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องแต่งกายสุภาพ เหมาะสมกับแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตลอดการร่วมกิจกรรม

8. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกิจกรรม

9. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด และถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนต้องมีสมาร์ทโฟนหรือกล้องถ่ายรูป สำหรับถ่ายภาพความละเอียดสูง

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดก่อนร่วมสนุก กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม​

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video