News Photo contest

ประกวดดคลิปวิดีโอ “ไทยสุข : Thai Sook”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดดคลิปวิดีโอ “ไทยสุข : Thai Sook” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดการประกวดวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ ไทยสุข แพลตฟอร์มช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยกิจกรรมการแข่งขันแบบออนไลน์ และระบบการโค้ชแบบไฮบริด เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความตื่นตัว และส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรค NCDs โดยใช้แพลตฟอร์มไทยสุขเป็นสื่อกลางในการในการช่วยเรื่องสุขภาพของทุกคน

รายละเอียดหัวข้อการจัดส่งผลงาน

 • แอปพลิเคชันไทยสุขคืออะไร โดยเนื้อหาของคลิปวิดีโอ ดังนี้
 • นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนหรือหน่วยงานจากปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 • ไทยสุขพัฒนามาเพื่ออะไร ไทยสุขคืออะไร ไทยสุขสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และส่วนบุคคลได้อย่างไร และการใช้งานไทยสุขเบื้องต้น
 • เนื้อหามีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และมีความน่าจดจำ

ภาพรวมการประกวด

 • นักเรียน นักศึกษา หรือ เทียบเท่า (ม.ต้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี) และประชาชนทั่วไป ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพร้อมส่งแนวคิดเนื้อหาและรูปแบบของสื่อ และคลิปวิดีโอที่จะนำเสนอ ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
 • ในรอบแรกทางทีมงานจะคัดเลือกทีมที่มีคลิปที่น่าสนใจ และตรงตามเป้าหมายมากที่สุด 10 ทีม เพื่อนำมาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินผลการแข่งขัน และจะมีการจัดการแข่งขัน Popular Vote เพื่อเปิดให้ประชาชนร่วมโหวตคะแนนให้กับสื่อที่โดนใจมากที่สุด
 • ผลงานที่ชนะจะมีการนำไปใช้เผยแพร่ในช่องทางไทยสุขทุกช่องทาง พร้อมให้เคดิตผลงานของผู้จัดทำ

เงื่อนไขการประกวด

 • นักเรียนมัธยมปลาย, ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ สามารถสมัครได้ทั้งแบบบุคคลและทีม ไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม

รายละเอียดหัวข้อการจัดส่งผลงาน คือ แอปพลิเคชันไทยสุขคืออะไร โดยเนื้อหาของคลิปวิดีโอ

 • นำเสนอเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ และปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนหรือหน่วยงานจากปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 • ไทยสุขพัฒนามาเพื่ออะไร ไทยสุขคืออะไร ไทยสุขสามารถช่วยแก้ไขปัญหาสุขภาพสำหรับหน่วยงาน และส่วนบุคคลได้อย่างไร และการใช้งานไทยสุขเบื้องต้น
 • เนื้อหามีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และมีความน่าจดจำ

ประเภทของสื่อที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขัน

 • คลิปวิดีโอความยาว 60-90 วินาที ไม่จำกัดรูปแบบ และเทคนิคการผลิตสื่อ (อาทิ Film Production, 2D&3D Animation,  Motion Graphic)

สิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่ง

 • เอกสารอธิบายแนวคิดของสื่อที่จะผลิต เนื้อหาที่จะถ่ายทอด และเทคนิคที่จะใช้ในการผลิตสื่อ (Concept paper) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 หรือ 600 คำ พร้อม คลิปวิดีโอผลงาน โดยจัดส่งพร้อมการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดการส่งคลิปวิดีโอ

 • คลิปผลงานความยาว 60-90 วินาที ความละเอียด Full HD (1,920×1,080 pixels) โดยกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Google Form และส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอ 2 รูปแบบ
 • จัดส่งผลงานในรูปแบบลิงก์ YouTube
 • อัพโหลดไฟล์คลิปวิดีโอ ผ่าน Google Drive กรอกลิงค์ใน Google Form (https://forms.gle/bucBopR3eooZJjTv9)​ ภายในวันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567
 • ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการประกวดคลิปวิดีโอไทยสุข

เงื่อนไขในการผลิตสื่อ

 • ผลงานจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการอื่น ไม่คัดลอกหรือใช้สื่อที่ติดลิขสิทธิ์ประกอบในผลงาน ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม หากตรวจพบการกระทำที่ผิดกฎหมายผู้พัฒนาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ผลการตัดสินจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลคืนผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผู้จัดทำต้องอนุญาตให้ ไทยสุข และทีมผู้เกี่ยวข้อง สามารถเผยแพร่ผลงาน และพัฒนาต่อยอดผลงานได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้จัดทำผลงานก่อน
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการประกวด

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567
 • แจ้งผ่านการเข้ารอบ 10 ทีม 10 มิถุนายน 2567
 • ทำการจัดแข่งขัน Popular Vote ผ่านทาง Facebook: ไทยสุข 10 – 17 มิถุนายน 2567
 • ประกาศรางวัล ผ่านทาง Facebook: ไทยสุข thaisook  และเว็บไซต์ ไทยสุข (https://www.thaisook.org)​ 20 มิถุนายน 2567
 • หมายเหตุ กำหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ/ผ่านทาง

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ 2,500 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัล Popular Vote 2,500 บาท จำนวน 2 รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย ประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล
 • หมายเหตุ ทั้งนี้ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลรองชนะเลิศ ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Popular Vote

ติดต่อสอบถาม

 • Line: @thaisook
 • Facebook: ไทยสุข thaisook

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video